Ders Tanımları

MBGE 530

Kanser oluşum ve gelişiminin moleküler ve hücresel temelleri, kanser tedavisiyle ilişkileri; kanser tedavisi, moleküler hedefe dayalı tedaviler, sitotoksik ilaçlar, yeni ilaç keşifleri, ilaç taşıma sistemleri, hücresel tedaviler ve gen tedavileri; araştırma ve derleme makalelerin tartışılması.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 301 or consent of the instructor

MBGE 534

Modern genom araştırmalarında kullanılan ileri teorik ve uygulamalı yöntemler; fonksiyonel genom bilimi ve sistem biyolojisindeki problemleri çözmede kullanılan klasik ve yeni yaklaşımlar; modern sekans teknikleri ve biyomedikal araştırmalardaki kullanımları.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 301 or consent of the instructor

MBGE 590

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:0

SCIE 103

Canlılara genel bir bakış. Hücre faaliyetlerinin kontrolü üzerine seçme konular. Gen teknolojisi ve evrim.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 533

Mikrobiyal patogenezin temel prensipleri ve teknikleri prokaryotik ve ökaryotik patojenlerin hücreleri kullanarak nasıl hastalık oluşturdukları, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı geliştirdiği savunma mekanizmaları, enfeksiyonlarda patojen ve konak faktörlerin rolü, patogenez mekanizmalarını ve ilişkili hastalıkları çalışmak için geliştirilen yeni teknikler.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 550

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 695

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:0

MBGE 532

Gelişimsel ve hücre biyolojisinin modern tıp ile kesiştiği yeni bir alan olarak kök hücre biyolojisi; kök hücre biyolojisinin embriyonik gelişim, doku tamiri ve kanser açısından incelenmesi. Embriyonik ve indüklenmiş pluripotent kök hücreler, yeniden programlama ve farklılaşma, yetişkin dokularda ve kanserde kök hücreler ile kök hücre bazlı tedaviler. Kök hücrelerin üretimi ve uygulamaları için kullanılan ileri düzeydeki moleküler ve hücresel yöntemler.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 301 or consent of the instructor

MBGE 540

Organel oluşumu, organellerin miktarını ve fonksiyonunun düzenlenmesi, organellerin birbiriyle etkileşimi ve işbirliği; proteinlerin ve diğer makromoleküllerin organel içinde sentezi ve dışarıdan alımı; organel fonksiyonundaki eksikliklerden kaynaklanan hastalıklar.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 595

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:0