Dekanın Mesajı

Koç Üniversitesi Fen Fakültesi’nin iki önemli misyonu geleceği fen bilimlerinin sağlam temelleri üzerine kurgulayabilen liderleri yetiştirmek ve dünya çapında etki yapan öncü araştırmalar yapmaktır. En yüksek etik ve profesyonel standartlara sahip, yaşam boyu öğrenmeye ve büyümeye açık, temel bilgiler yanında disiplinler arası bakış açısı ile donanmış lisans ve lisansüstü öğrencileri yetiştirmekteyiz. Bizim için başarı kriteri iyi öğrencilerin tercih ettiği bir fakülte olmaktan öte, Fen Fakültesi’nde geçirdikleri süre içerisinde öğrencilerine değer katan ve hem iş dünyasında hem de akademide aranan mezunlar yetiştiren bir fakülte olmaktır. Bunun için, alan dersleri, çekirdek dersler ve serbest seçmeli derslerden oluşan esnek müfredatımız yanında öğrencilerimizi önemli temel bilimsel sorulara yanıt bulan, temel bilim ve uygulamayı birleştiren, disiplinler arası araştırma projelerimize ilk senelerinden başlayarak dahil etmekteyiz.

Bu sayfalarda, öğrencilerimizi düşünmeye, sorgulamaya teşvik ederek ilham veren mükemmel öğretim üyelerimizin araştırma konularını ve hem öğrencilerimizin, hem de öğretim üyelerimizin bilgi üretme ve yeni teknolojilere öncülük etme amaçlı fikirlerini gerçekleştirebilecekleri teknik ve laboratuvar altyapımızın detaylarını bulabilirsiniz. Lisans ve lisansüstü programlarımızla ilgilenen tüm öğrenciler; aramıza katılmak isteyen öğretim üyesi/okutman adayları; ve eğitim, araştırma, topluma hizmet konularında sinerji ve katma değer yaratan işbirliği yapmak isteyen tüm kişi ve kurumlar, bizlere yazmaktan çekinmeyin: cs@ku.edu.tr

Prof. Dr. H. Funda Yağcı Acar
Fen Fakültesi Dekanı