Ders Tanımları

MBGE 101

Hücre biyolojisi ve moleküler biyolojiye giriş. Yaşamın kimyasal özellikleri, hücrenin genel özellikleri, hücrenin yapısı ve fonksiyonu, metabolizma, DNA ve DNA replikasyonu, gen ifadesi ve kontrolü.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 205

Faj ve bakteri genetiği, mayoz bölünmenin moleküler mekanizması, rekombinasyon frekansı, gen bağlılığı ve cinsiyet tespiti gibi genel genetik konularını içerir. Ayrıca proteinlerin ve faaliyet yollarının genetik yöntemlerle tespitleri işlenecektir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 102 or consent of the instructor and must be taken with MBGE 205L

MBGE 303

Öğrenciler Biyokimya I de aldıkları biyokimya bilgilerini, hücresel metabolizmada sinyallerin biyokimyasını, glikoliz, glikoneogenesis, krebs döngüsü, fotosentez, yağ asitleri, nükleik asitler ve amino asitler konularını öğrenerek geliştireceklerdir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE 300 or CHBI 300 or consent of the instructor and must be taken with MBGE 303L

MBGE 390

Öğrenciler fakültedeki bir danışman gözetiminde, moleküler biyoloji ve genetik alanında bağımsız bir araştırma projesi yürütecektir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 302 or consent of the instructor

MBGE 404

Doğuştan (innate) ve sonradan kazanılan (adaptive) bağışıklık sistemlerinin moleküler mekanizması ayrıntılı işlenecektir. Dersin konuları; immune cevap, immün supresörler, bağışıklık sistemindeki farklı hücre çeşitlerinin iletişimi ve otoimmün sistemini içermektedir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 203

Hücresel elektrofizyoloji ve membran potansiyeli, sinir sisteminin elektro-fiziksel özellikleri, hayvan fizyolojisi ve hücre fizyolojisi, duyu ve motor mekanizmalar, hayvan organ sistemleri, sindirim ve endokrin sistemler, taşıma ve boşaltma sistemi, hayvan üreme sistemleri, bağışıklık sistemi ve Enfeksiyona karşı savunma mekanizmaları.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE 102 or consent of instructor

MBGE 300

Protein karakterizasyonu, enzim kinetiği, temel metabolik yolaklar, hücre zarı yapı-işlev ilişkisi, sinyal ileti ve enerji biyokimyası, replikasyon ve gen ifadesi.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 305

Hücre içi ve hücreler arası iletişim ve sinyallerin doku ve organ gelişimindeki işlevi ayrıntılı işlenecektir. Konu başlıkları: Hücre bağlantıları ve lokomosyon, hücre polaritesi, immünoloji, tumor oluşumu, hücre içi iletişim, doku organizasyon fonksiyonu, hücre ve doku boyutu, gelişim ve hücre yaşlanması.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 304 or consent of the instructor

MBGE 403

Hücrenin enerji üretimi, depolaması ve kullanım mekanizmaları; oksitatif fosforilasyon, glikoliz, fotosentez, ve kemotrof organizmaların enerji üretim mekanizmaları.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 407

Bu derste malria tripanosomes, toksoplasma ve parazitic mantarlar gibi patojenik organizmalar hücre ve moleküler düzeyde incelenecektir. Bu organizmaların üreme şekilleri, bağışlık siteminden kaçma mekanizmaları, evrimleri ve enfeksiyon mekanizmaları konuları irdelenecektir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 301 or consent of the instructor

MBGE 200

Biolojinin ilkeleri; molekuler ve hucre biolojisi. Hucre yapisi ve gorevlerine giris. Genetik, bioenergetics, anatomi ve fizyoloji: bioteknolojiye giris.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 206

İnsan genetiği: Genlerin haritalanması, genetik belirleyiciler (marker), imprint, epigenetik, genetik hastalıklar ve hastalıkların genetik geçişlerini araştıran yeni teknolojikler işlenecektir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 205 or consent of the instructor

MBGE 304

Biyomoleküllerin yapı, fonksiyon ve özellikleri, temel hücresel ve moleküler biyoloji konuları; DNA replikasyonu, gene transkripsiyonu, kısa RNA ile gen ifade denetimi, RNA kırpılması, protein sentezi, protein tasnifi, mutasyon oluşumu hücre bölünmesi ve hücre ölümü.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 210 or consent of the instructor

MBGE 395

Öğrenciler fakültedeki bir danışman gözetiminde, moleküler biyoloji ve genetik alanında bağımsız bir araştırma projesi yürütecektir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:1.5

MBGE 405

RNA yapısı, üretimi ve işlevleri; protein kodlayan RNA?ların kırpılması, poliadenil kuyruğu eklenmesi, hücre içi lokasyonunun belirlenmesi, translasyonu ve yıkımı; miRNA, siRNA gibi kodlamayan RNA?ların üretimi ve görevleri.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 301 or consent of the instructor