Fizik

Fizik, insanın doğayı anlama çabasının temelini oluşturur. Gözlem ve dikkatle yapılan deneyler sonucu oluşturulan fizik yasaları, atomaltı parçacıklardan yıldızlar ve galaksiler gibi astronomik oluşumlara kadar geniş bir alanı kapsar. Fiziğin temel amacı bu yasalar çerçevesinde evren hakkındaki bilgilerimizi zenginleştirmek ve matematiksel formalizme vurgu yapmaktır. Ayrıca fizik; moleküller, katı ve sıvı cisimler ve hatta hayatın kendisi gibi karmaşık sistemlerin incelenmesi ile topluma katkıda bulunur. Gelişmiş teknoloji malzemelerinin tasarımı, yarı iletken araçların üretilmesi, optiksel iletişim sistemlerinin geliştirilmesi gibi alanların hepsi fiziğin uygulama alanlarındandır.

Bölümümüz hem kuramsal hem de deneysel araştırma alanlarını barındırır. Kuantum fiziği, kütleçekimi, kuantum optiği, matematiksel fizik, süperiletkenlik/süperakışkanlık ve biyofizik alanlarında analitik ve bilgisayar tabanlı hesaplamalar; kuramsal fizik alanında çalışılan araştırma konularındandır. Deneysel alanda ise fizik bölümü, katıhal lazerleri, opto-elektronik ve mikrofotonik malzeme ve araçları, nano-optik ve metamateryallere odaklanmaktadır. Bölüm, yeterli ölçüde bilgisayar altyapısına sahip olup öğrencilerini bilgisayar kullanma konusunda teşvik etmektedir.

Her sene, az sayıdaki nitelikli öğrenciler tam burslu olarak bölümümüze kabul edilmeye hak kazanır. Koç Üniversitesi’nin geniş tabanlı eğitim felsefesine uygun olarak, bölüm programımız mezun öğrencilerimize temel fizik bilgisi zemini yaratır ve onlara kariyerlerine birçok farklı alanda devam edebilecekleri geniş bir bilgi birikimi edinme olanağı sağlar. Bölüm derslerine ek olarak, her öğrenciye bir öğretim üyesinin araştırma projesi üzerinde yakından çalışabileceği, araştırma yeteneklerini geliştirebileceği bağımsız bir çalışma olanağı sağlanır.

Bölüm programımız esnektir ve matematik, kimya, elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi diğer alanlarla çift anadal yapma imkanı sunar. Diğer bölümlerden öğrenciler de fizik bölümünde çift anadal yapmaya (burs hakkı 5. yıla uzatılarak) veya fizik bölüm programından altı ders tamamlayarak oluşturulan yandal programını tamamlamaya teşvik edilir.

Mezunlarımız, prestijli üniversitelerden fizik veya diğer bağlantılı alanlarda tam burslu olarak yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmektedirler. Bu üniversiteler arasında Boston University, California Institute of Technology, University of Illinois at Urbana Champaign, Rice University, Rutgers University, University of Alberta, University of Central Florida, University of Maryland, University of Iowa, University of Texas A&M ve University of Rochester sayılabilir.

Lisans Programı

1

Ders Planı

Tüm dönemlerin ders planlarına ulaşmak için tıkla.

3

Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programı dersleri hakkında detaylı bilgi için tıkla.

2

Ders Tanımları

Tüm dönemlerin ders tanımlarına ulaşmak için tıkla.

4

Yandal Programı

Yandal Programı dersleri hakkında detaylı bilgi için tıkla.

Araştırma Olanakları

Araştırma projeleri modern bir fizik lisans eğitiminin ana ayaklarından birini oluşturuyor. Dünya genelinde lisans seviyesinde araştırma projelerinde çalışan ve fizik literatürüne katkıda bulunan lisans öğrencisi sayısı giderek artıyor.  Bölümümüzde de lisans öğrencilerimiz araştırma projelerine önemli katkılarda bulunuyor ve bunun devam etmesi için bütün öğrencilerimizi teşvik etmeye devam ediyoruz. Eğer fiziğin nasıl yapıldığını, daha önce kimsenin bilmediği bir şeyin nasıl keşfedildiğini yaşayarak öğrenmek istiyorsanız ilgi duyduğunuz alanda çalışan öğretim üyelerimiz size memnuniyetle yardımcı olacaktır. Bölümümüzdeki çalışmaları araştırma linkimizden takip edebilir ve eğitim seviyenize uygun projeler bulabilirsiniz. Bazı projelerimiz ileri seviye teknik bilgi gerektirdiği için yeni başlayan öğrencilere uygun olmasa da başvurduğunuz araştırmacımız sizi memnuniyetle uygun projelere yönlendirecektir. Fizik konusundaki merak ve çalışma azminizi artıracak çalışmalara başlamak için bir mesaj yeterli.

Okulumuz dışında, dünyanın önde gelen üniversiteleri de dahil olmak üzere bir çok kurum lisans öğrencilerine yönelik yaz araştırma programları düzenlemektedir. Aşağıda haberdar olduğumuz ve öğrencilere finansal destek veren bazı programların listesini veriyoruz, başkalarından haberdar olursanız lütfen listeyi genişletmemiz için bizi de haberdar edin. Bu liste dışında, her zaman dünyadaki herhangi bir araştırmacıya mesaj atıp yazın araştırma projesinde çalışma imkanınız olup olmadığını sorabileceğinizi de unutmayın. Bir çok öğrenci bu ikinci yöntemle değişik projelere katılıyor, ancak finansal desteğiniz gideceğiniz yerle anlaşmanıza bağlı olabilir.

Araştırma Alanları

Fizik bölümü bünyesinde hem kuramsal, hem de deneysel araştırma alanlarını barındırır. Ayrıca bölümde yeterli bilişim altyapısı vardır ve öğrenciler olabildiğince bilgisayar kullanmaya özendirilir. Kuramsal araştırma alanları arasında kuantum fiziği, kütleçekimi, kuantum optiği, süperiletkenlik/süperakışkanlık ve biyofiziğin analitik/karşılaştırmalı çalışmaları sayılabilir. Deneysel araştırma alanlarında bölüm katıhal lazerlerine, optoelektronik ve mikrofotonik araç ve gereçlere, ve nano-optik alanlarına odaklanmaktadır. Fizik bölümünde dört araştırma laboratuvarı vardır: Lazer Araştırma Laboratuvarı (LRL), Mikrofotonik Araştırma Laboratuvarı (MRL), Optofluidik ve Nano-Optik Araştırma Laboratuvarı (NRL), ve Beyin Görüntüleme ve Kontrol Laboratuvarı (BGC).

Deneysel Çalışmalar

Beyin Görüntüleme ve Kontrol Laboratuvarı (BGK) Beyin doğadaki en karmaşık sistemlerden biridir. Bu karmaşık sistemin iç dinamiklerinin nasıl çalıştığı ve canlıların davranışlarını nasıl oluşturduğu günümüzün en zor problemlerindendir. Beyin Görüntüleme ve Kontrol Laboratuvarında da özel optik proteinler kullanılarak lazer demetleri ile hem beyin aktivitelerinin görüntülenmesi hem de beyin aktivitelerinin kontrolü sayesinde karmaşık beyin yapısının nasıl çalıştığı üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Labaratuvarımızda kullandığımız temel model organizma C. Elegans olarak bilinen iplik kurdudur. Bu canlının sinir sistemi ve davranısları optik sinyaller aracilığı ile dışarıdan kontrol edilerek sinir sisteminin temel davranışları nasıl oluşturduğu anlamaya çalışılmaktadır. Yönetici: Dr. Aşkın Kocabaş
Mikrofotonik Araştırma Laboratuvarı (MRL) deneysel araştırmalarını optik lif iletişimi, silisyum fotoniği, lazer izgegözlemi ve lazer algılaması gibi alanlara odaklamıştır. Araştırma yeni optoelektronik araçların tasarımı, üretimi, özelliklerinin incelenmesi ve ölçümünü kapsar.  Yüksek kalite katsayılı optik mikroçınlaçlar ve kara silisyum gibi yarıiletken veya yalıtkan gereçler bu optoelektronik araçların yapımında kullanılır.
Lazer Araştırma Laboratuvarı (LRL) Evreuyumlu ışınımın yeni katıhal kaynaklarının geliştirilmesi ve karakterizasyonu üzerine yoğunlaşmaktadır. Katıhal lazerleri, evreuyumlu lazer ışınımının uyarılmış emisyon ile iyon katkılı kristaller içinde üretildiği; bilimsel ve teknik uygulamalarda yaygın olarak kullanılır olmuştur.  Bugüne kadar deneysel ve kuramsal çalışmalar yakın kızılötesi ayarlanabilir katıhal lazerleri, diode-pumed lazer sistemleri katıhal lazerlerinde termal etkilerin modellenmesi yeni katıhal malzemelerinin spektroskopisi, ultrahızlı lazerler, doğrusal olmayan optik ve passive Q switching alanlarında yürütülmüştür.

Frekansı ikiye katlanmış Cr4+:forsterite lazer.

Direktörü: Prof. Dr. Alphan Sennaroglu

Optofluidik ve Nano-Optik Araştırma Laboratuvarı Yüksek çözünürlüklü floresan mikroskopisi alanındaki uygulamalara odaklanmaktadır. Floresan nanoparçacıkları polimer ve biyolojik örneklerin karakterize edilmesinde ve yeni fotonik araçlar geliştirilmesinde kullanılan önemli araçlardır. Laboratuvarımızda, geniş alanda ve eşodaklı görüntüleme kullanarak tek bir floresan molekülü duyarlılığında floresan görüntüleme  gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca, optik mikrokovukları temel alan fotonik cihazlar geliştirilmesi üzerine çalışmalar da laboratuvarımızda sürdürülmektedir. Bu konuda üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüğümüz optik mikrokovuklar süperhidrofobik yüzey üzerinde duran sıvı mikrodamlalardır.
Laboratuvar Direktörü: Prof. Dr. Alper Kiraz

Kuramsal Çalışmalar

Prof. Dr. Tekin Dereli , Doktora ODTÜ, 1976
Kuantum kuramı, faz uzayı kuantizasyonu, standart elektrozayıf kuram ve sicim modelleri, genel kütleçekimi kuramları, kütleçekimi dalgaları.

Doç. Dr. Kaan Güven, Doktora Bilkent U., 1999
Metamalzeme fiziği, plazmonik, dönüşüm optiği, bilimsel hesaplama, yoğun madde fiziği.

Doç. Dr. Menderes Işkın, Doktora Georgia Inst. of Tech., 2007
Çok-parçacık fiziği, dejenere Fermi ve Bose gazları, süperakışkanlık, süperiletkenlik BCS kuramı, Bose-Einstein yoğuşması, BCS-BEC geçişi, optik örgüler.

Doç. Dr. Alkan Kabakçıoğlu, Doktora MIT, 1999
Karmaşık sistemlerin istatistiksel mekaniği, biyomoloküllerin yapı ve dinamiği, hücre içi gen etkileşim modelleri.

Prof. Dr. Ali Mostafazadeh, Doktora U. Texas-Austin, 1994
PT-simetrik kuantum mekaniği, kuantum mekanikte geometrik faz, topolojik kuantum simetrisi,süpersimetri ve parasüpersimetri, kuantum kozmolojileri.

Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu, Doktora Bilkent U., 1999
Kuantum optiği, atomik moleküler ve optik fizik, fotonik.

Yrd. Doç. Dr. Fethi Mübin Ramazanoğlu, Doktora Princeton U., 2012
Kütleçekimi dalgaları, nümerik relativite, yoğun obje astrofiziği, alternatif kütleçekimi teorileri, kara delik ışıması.

Fizik Seminerleri

Fizik seminerleri düzenli olarak Perşembe günleri saat 14:30’da SCI103’te yapılmaktadır.

Lisansüstü
Programlar

Fizik Yüksek Lisans Programı
Fizik Doktora Programı
Malzeme Bilimi ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doktora Programı
Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı
Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Doktora Programı