FACULTY CS MBGE Öğretim Görevlisi Melis Dilara Arslanhan Gül
Ofis: Z58 Tel: +90 212 338 1848
FACULTY CS MBGE Öğretim Görevlisi İbrahim Barış
Ofis: Eng Z41 Tel: +90 212 338 1709
FACULTY CS MOL. BIO. Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Koca Çaydaşı
Ofis: Sci Z52 Tel: +90 212 338 1799
Faculty CS MBGE Öğretim Görevlisi Billur Çelebi Ergin
Ofis: Sci Z58 Tel: +90 212 338 1809
Faculty CS MBGE Dr. Öğretim Üyesi Hasan Demirci
Ofis: Sci Z59 Tel: +90 212 338 1815
FACULTY CS MBGE Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar
Ofis: Sci 121 Tel: +90 212 338 1677
FACULTY CS MBGE Prof. Dr. Halil Kavaklı
Ofis: Eng Z36 Tel: +90 212 338 1708
FACULTY CS MBGE Dr. Öğretim Üyesi Serkan Kır
Ofis: SCI Z60 Tel: +90 212 338 1581
Faculty CS MBGE Prof. Dr. Nurhan Özlü
Ofis: Sci Z49 Tel: +90 212 338 1571
Faculty CS MBGE Dr. Öğretim Üyesi Onur Öztaş
Ofis: SCI Z61 Tel: +90 212 338 1743
FACULTY CS MOL. BIO. Dr. Öğretim Üyesi İsmail Kudret Sağlam
Ofis: SCI Z51 Tel: +90 212 338 1828