Matematik Ders Planı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ACWR 101 TEMEL AKADEMİK YAZI TEKNİKLERİ Ortak Çekirdek 3
ALIS 100 AKADEMİK BAŞARI VE YAŞAM BECERİLERİ Ortak Çekirdek 1
DOS 171 DİJİTAL OKURYAZARLIK Ortak Çekirdek 1
ETHC

Açıklama

 • ETHC 101: KURUMLARDA VE TOPLUMDA ETİK
 • OR ETHC 102: HUKUK FELSEFESİ
 • OR ETHC 103: İNSAN HAKLARI
 • OR ETHC 104: SİYASET KURAMI VE HUKUK
 • OR ETHC 105: ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
 • OR ETHC 107: CİNSİYETÇİLİK VE AYRIMCILIK
 • OR ETHC 108: NEDEN İYİ OLALIM ?
 • OR ETHC 109: ÇEVRE ETİĞİ
 • OR ETHC 111: MUTLULUK ETİĞİ
 • OR ETHC 112: BIOETİK
 • OR ETHC 113: ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI
 • OR ETHC 114: HAYVAN ETİĞİ
Ortak Çekirdek 3
MATH 103 KURAMSAL MATEMATİĞE GİRİŞ Zorunlu Alan 3
MATH 106 KALKÜLÜS I Zorunlu Alan 3
TURK 100 TÜRKÇE · ANLATI VE YAZI Ortak Çekirdek 4
UNIV 101 KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NE GİRİŞ Ortak Çekirdek 1

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ACWR 106 BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA YAZMA BECERİLERİ Ortak Çekirdek 3 Ön Koşul: ACWR. 101
COMP 125 PYTHON İLE PROGRAMLAMA Zorunlu Alan 3
MATH 104 AYRIK MATEMATİK Zorunlu Alan 3
MATH 107 DOĞRUSAL CEBİRE GİRİŞ Zorunlu Alan 3
MATH 203 ÇOK DEĞİŞKENLİ KALKÜLÜS Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: MATH. 106 veya öğretim üyesi onayı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ECSA

Açıklama

 • ECON 100: EKONOMİNİN İLKELERİ
 • XOR ECON 101: MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • AND ECON 102: MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • OR ECON 110: EKONOMİK VE STRATEJİK DAVRANIŞA GİRİŞ
 • OR ECSA 220: KÜRESEL İŞ STRATEJİSİ
Ortak Çekirdek 3
MATH 204 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: MATH. 107 veya öğretim üyesi onayı
MATH 205 SOYUT CEBİR I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: MATH. 103 veya öğretim üyesi onayı
MATH 320 DOĞRUSAL CEBİR Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: MATH. 107 ve (MATH 103 ve ya MATH 205) ve ya öğretim üyesi onayı
PHYS 101 GENEL FİZİK I Zorunlu Alan 3 Yan Koşul: PHYS 101L ile birlikte alınmalı
PHYS 101L GENEL FİZİK LABORUTARI I Zorunlu Alan 1 Yan Koşul: PHYS 101 ile birlikle alınmalı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
BICHPH

Açıklama

 • CHEM 103: GENEL KİMYA
 • AND CHEM 103L: GENEL KİMYA LABORATUVARI
 • OR MBGE 200: BİYOLOJİYE GİRİŞ
 • OR PHYS 102: GENEL FİZİK II
 • AND PHYS 102L: GENEL FİZİK LABORUTARI II
Zorunlu Alan 3
HUMS

Açıklama

 • HUMS 102: MEDENİYETLERİN KÖKENLERİ
 • OR HUMS 104: DENİZ GÜZERGAHLARI: AKDENİZ MEDENİYETLERİ
 • OR HUMS 105: İNANÇ VE GÜÇ: ORTAÇAĞ DÖNEMİNİ ARAŞTIRMAK
 • OR HUMS 131: TARİH, İKTİDAR VE İNSAN
 • OR HUMS 137: ÇAĞDAŞ DIŞ POLİTİKA VE TÜRKİYE
 • OR HUMS 109: NESNELER: İNSANLIĞIN MATERYAL DÜNYASI
 • OR HUMS 113: HAÇLI SEFERLERİ
 • OR HUMS 114: ESKİÇAĞ'DAN GÜNÜMÜZE İSTANBUL TARİHİ
 • OR HUMS 115: MİTOLOJİ VE DİN
 • OR HUMS 116: MERAK
 • OR HUMS 117: AKILLILIK VE AKILDIŞILIK
 • OR HUMS 120: HAKİKAT VE POLİTİKA
 • OR HUMS 121: HÜKÜMDARLAR VE TÜCCARLAR: ORTA ÇAĞ AKDENİZ BÖLGESİNİN SANATI
 • OR HUMS 125: BOZKIR İMPARATORLUKLARI: AVRASYA İMPARATORLUKLARININ SANATI
 • OR HUMS 129: ELEŞTİRİSEL DÜŞÜNME
 • OR HUMS 130: BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ
 • OR HUMS 132: YANILSAMA : GÖRÜNTÜLERİN YANILTMASI
 • OR HUMS 133: UZAY VE ZAMAN
 • OR HUMS 134: NEDEN YAZIYORUZ? YAZININ TARİHÇESİ
 • OR HUMS 135: İSTANBUL'U DİNLEMEK: BAĞLAM İÇİNDE MÜZİK
 • OR HUMS 136: FELSEFİ PARADOKSLAR
Ortak Çekirdek 3
MATH 206/207

Açıklama

 • MATH 206: SOYUT CEBİR II
 • XOR MATH 207: DEĞİŞMELİ CEBİR
Zorunlu Alan 3
MATH 208 İLERİ KALKÜLÜS Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: MATH. 103 ve MATH 107 veya öğretim üyesi onayı
MATH 211 İSTATİSTİK (FEN BÖLÜMLERİ İÇİN) Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: MATH. 106 veya öğretim üyesi onayı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ASIU

Açıklama

 • ASIU 100: EDEBİYAT VE TOPLUM
 • OR ASIU 101: SİNEMA VE GÖRSELLİK
 • OR ASIU 102: ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK
 • OR ASIU 104: SANAT VE YARATICILIK
 • OR ASIU 105: EDEBİYAT, SANAT VE KÜLTÜRDE SAVAŞ
 • OR ASIU 107: SANAT VE MİMARİNİN DÖNÜM NOKTALARI
 • OR ASIU 108: EDEBİYATTA ETİK İKİLEMLER
 • OR ASIU 109: 20. YÜZYILDA MÜZİK VE DANS SANATI
 • OR ASIU 110: İSLAM SANATI: PROBLEMLER VE EĞİLİMLER
 • OR ASIU 111: FİLM VE TÜR
 • OR ASIU 115: YUNAN VE ROMA SANAT VE MİMARİSİ
 • OR ASIU 116: EDEBIYATTA BEDENLER
 • OR ASIU 117: EDEBİYATTA KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
 • OR ASIU 118: TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME
 • OR ASIU 119: FİLMLERLE TÜRKİYE TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE TOPLUMU
 • OR ASIU 120: ÇAĞLAR BOYUNCA İNSAN İMGELERİ
 • OR ASIU 121: EDEBİYATTA DUYUSAL DENEYİM
 • OR ASIU 122: YENİ MÜZİK AKIMLARI: 20. YÜZYIL VE SONRASI
 • OR ASIU 123: SİNEMADA KENTLER VE KENTSEL DENEYİM
 • OR ASIU 124: Sanat ve Tıp: Tıp ve Sağlıkta Görsel Beşeri Bilimlere Giriş
 • OR ASIU 126: GÖRSEL RETORİK
 • OR ASIU 128: MÜZİK VE POLİTİKA
 • OR ASIU 129: YARATICILIĞI BESLEMEK
Ortak Çekirdek 3
MATH 301 GERÇEL ANALİZ I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: MATH. 208 veya öğretim üyesi onayı
MATH 305/404

Açıklama

 • MATH 305: SAYISAL ANALİZ
 • OR MATH 404: ÇİZGE KURAMI
Zorunlu Alan 3
MATH 410/413

Açıklama

 • MATH 410: SAYILAR KURAMI
 • OR MATH 413: OLASILIK KURAMI
Zorunlu Alan 3
SOSC

Açıklama

 • INTL 101: SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
 • OR PSYC 100: PSİKOLOJİ
 • OR SOCI 100: SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • OR SOSC 101: KENT VE TOPLUM
 • OR SOSC 102: KÜLTÜR VE TOPLUM
 • OR SOSC 104: İNSAN DAVRANIŞI VE İLİŞKİLERİ
 • OR SOSC 105: GÖÇ VE KÜRESELLEŞME
 • OR SOSC 108: ZENGİNLİK, YOKSULLUK VE KALKINMANIN SOSYAL TEMELLERİ
 • OR SOSC 109: BİLİM VE TEKNOLOJİ SOSYOLOJİSİ
 • OR SOSC 110: DEVLET VE TOPLUM
 • OR SOSC 111: POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ
 • OR SOSC 112: MÜZİK VE TOPLUM
 • OR SOSC 114: SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ
 • OR SOSC 116: GENÇ DEMOKRASİLERİN SORUNLARI
 • OR SOSC 117: MUTLULUK
 • OR SOSC 118: KÜRESELLEŞME VE YANKILARI
 • OR SOSC 119: VERİ VE TOPLUM
 • OR SOSC 120: CIVIL SOCIETY, PHILANTHROPY, AND THE NONPROFIT SECTOR
 • OR SOSC 130: YİYECEK, SİYASET VE TOPLUM
Ortak Çekirdek 3

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HIST 300 MODERN TÜRKİYE TARİHİ Ortak Çekirdek 4 Ön Koşul: ACWR 101
MATH 302/309

Açıklama

 • MATH 302: FONKSİYONEL ANALİZİN UNSURLARI
 • OR MATH 309: KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER
Zorunlu Alan 3
MATH 401 KOMPLEKS ANALİZ Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: MATH. 301 veya öğretim üyesi onayı
MATH 402/405

Açıklama

 • MATH 402: TOPOLOJİ
 • OR MATH 405: DİFERANSİYEL GEOMETRİ
Zorunlu Alan 3

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

 • MATH Area Electives
  • MATH 309: KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER
  • OR MATH 410: SAYILAR KURAMI
  • OR MATH 312: MATEMATİKSEL İSTATİSTİK
  • OR MATH 413: OLASILIK KURAMI
  • OR MATH 351: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 398: MATEMATİK ÖĞRETİM DENEYİMİ
  • OR MATH 403: FONKSİYONEL ANALİZ
  • OR MATH 404: ÇİZGE KURAMI
  • OR MATH 405: DİFERANSİYEL GEOMETRİ
  • OR MATH 408: OYUNLAR KURAMI
  • OR MATH 409: OPTİMİZASYON
  • OR MATH 414: CEBİRSEL GEOMETRİ
  • OR MATH 491: ONUR PROJESİ
  • OR MATH 350: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 451: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 451: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 451: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 206: SOYUT CEBİR II
  • OR MATH 305: SAYISAL ANALİZ
  • OR MATH 402: TOPOLOJİ
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 351: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

 • MATH Area Electives
  • MATH 309: KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER
  • OR MATH 410: SAYILAR KURAMI
  • OR MATH 312: MATEMATİKSEL İSTATİSTİK
  • OR MATH 413: OLASILIK KURAMI
  • OR MATH 351: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 398: MATEMATİK ÖĞRETİM DENEYİMİ
  • OR MATH 403: FONKSİYONEL ANALİZ
  • OR MATH 404: ÇİZGE KURAMI
  • OR MATH 405: DİFERANSİYEL GEOMETRİ
  • OR MATH 408: OYUNLAR KURAMI
  • OR MATH 409: OPTİMİZASYON
  • OR MATH 414: CEBİRSEL GEOMETRİ
  • OR MATH 491: ONUR PROJESİ
  • OR MATH 350: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 451: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 451: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 451: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 206: SOYUT CEBİR II
  • OR MATH 305: SAYISAL ANALİZ
  • OR MATH 402: TOPOLOJİ
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 351: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR MATH 450: MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3