Katı Hal Kimyası ve Seramikler
İnorganik Sentez/X-raf Kırınım Laboratuvarı

Malzeme Dizayn ve İnıvasyon Laboratuvarı

Seramik Laboratuvarı

Yüzey Fiziksel Kimyası

  • Yüzey & Polimer Fiziksel Kimya Laboratuvarı
  • Kataliz Araştırma Laboratuvarı
  • Nanokatalizör Sentez ve Uygulamaları Laboratuvarı

Organik Kimya

  • Kuantum Noktacık ve Nanoparçacık Sentez Laboratuvarı
  • Organik Kimya ve Kimyasal Biyoloji Araştırma Laboratuvarı

Hesaplamalı Bilimler

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Matematik
MSC2010‘a göre sıralanmış olarak uzmanlık konuları ve güncel araştırma alanları: