Araştırma Alanları

  • Yüzey & Polimer Fiziksel Kimya Laboratuvarı
  • Kataliz Araştırma Laboratuvarı
  • Nanokatalizör Sentez ve Uygulamaları Laboratuvarı
  • Kuantum Noktacık ve Nanoparçacık Sentez Laboratuvarı
  • Organik Kimya ve Kimyasal Biyoloji Araştırma Laboratuvarı