Ders Tanımları

MBGE 408

Proteomik ve fonksiyonu, kütle spektrometresi (MS), tandem MS, kimyasal ve posttranslasyonel modifikasyonlar, protein tanımlama, data analizi, protein kompleksleri, protein katlanması, MS genotipleme, geniş ölçekli çalışmalar; son yıllarda geliştirilen proteomik teknikleri ve uygulamaları; farklı hücre çeşitlerindeki protein etkileşimleri, sağlıklı ve hasta örneklerinin geniş ölçekli analitik karşılaştırma yöntemleri, hücresel iletişim yolları ve hücre içi organellerin ve hücre yüzeyinin proteomik analiz teknikleri.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 415

Moleküler biyolojide kullanılan önemli teknikler ve kullanım alanları; klonlama, tek molekül ve tek hücre analizleri, in situ melezleme ile lokasyon belirleme, RNAi taramaları, gen ekspresyon analizleri, model organizma kullanımı ve protein analizi.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 423

Prokaryot ve ökaryot sitoskeletonunun temel prensipleri ve teknikleri, aktin ve mikrotübül sitoskeletonunun ve intermediyer filamentlerin temel yapı taşları, çekirdekleme proteinleri, moleküler motorlar ve düzenleyici proteinlerinin moleküler mekanizması, sitoskeletonun hücre, doku ve organizma fizyolojisindeki rolü ve insan hastalıkları ile ilişkisi, sitoskeletonun hücre ve moleküler biyolojisini çalışmak için yeni geliştirilen teknikler.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 433

Mikrobiyal patogenezin temel prensipleri ve teknikleri prokaryotik ve ökaryotik patojenlerin hücreleri kullanarak nasıl hastalık oluşturdukları, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı geliştirdiği savunma mekanizmaları, enfeksiyonlarda patojen ve konak faktörlerin rolü, patogenez mekanizmalarını ve ilişkili hastalıkları çalışmak için geliştirilen yeni teknikler.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204

MBGE 442

Matematiksel biyolojiye giriştir: öğrencilere son yıllarda geliştirilen geniş ölçekli genom ve proteom araştırma verileri ve analiz metotlarına örnekler sunulacaktır. Özellikle, mikroarray analizi, sekanslama metodları (deep sequencing), kütle spektrometre ile proteomik analiz ve çeşitli biyoinformatik metotlar tartışılacaktır.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 412

Bu ders tümör oluşumunun moleküler ve hücre biyolojisi düzeyinde temel prensiplerini ayrıntılı işleyecektir. Hücre siklusu, onkogenler, tümör supresörler, tümörün diğer doku ve hücrelerle etkileşimi, kanser tedavi yöntemleri, kansere neden olan mutasyonları tespit etme metotları gibi konuları içerir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 420

Değişik nöronal hücrelerin işlevi ve memelilerde sinir sistemi ayrıntılı olarak işlenecektir. Ayrıca synaps bağlantıları ile bu yapıların öğrenme ve hafızaya etkileri ve neurodegenerative hastalıkların sebepleri tartışılacaktır.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 432

Gelişimsel ve hücre biyolojisinin modern tıp ile kesiştiği yeni bir alan olarak kök hücre biyolojisi; kök hücre biyolojisinin embriyonik gelişim, doku tamiri ve kanser açısından incelenmesi. Embriyonik ve indüklenmiş pluripotent kök hücreler, yeniden programlama ve farklılaşma, yetişkin dokularda ve kanserde kök hücreler ile kök hücre bazlı tedaviler. Kök hücrelerin üretimi ve uygulamaları için kullanılan ileri düzeydeki moleküler ve hücresel yöntemler.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 301 or consent of the instructor

MBGE 440

Organel oluşumu, organellerin miktarını ve fonksiyonunun düzenlenmesi, organellerin birbiriyle etkileşimi ve işbirliği; proteinlerin ve diğer makromoleküllerin organel içinde sentezi ve dışarıdan alımı; organel fonksiyonundaki eksikliklerden kaynaklanan hastalıklar.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204

MBGE 490

Öğrenciler fakültedeki bir danışman gözetiminde, moleküler biyoloji ve genetik alanında bağımsız bir araştırma projesi yürütecektir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 410

Çeşitli, mekanizmalar hücre çoğalmasını ve farklılaşmasını kontrol etmektedir Bu ders farklı sinyal yolaklarının moleküller düzeyde inceleyecektir.Özellikle farklı hücre tiplerinde bulunan ortak sinyal yolakları incelenecektir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 418

Döllenmiş yumurtanın gelişimini tamamlayıp erişkin hale gelinceye kadar geçirdiği evreler, iki omurgalı (fare ve balık) ve iki omurgasız (sinek ve kurtçuk) model organizmada bu gelişim sürecini kontrol eden moleküler mekanizmalar; gövde planı ve organ oluşumu, morfogenez, rejenerasyon ve yaşlanma süreçleri.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204

MBGE 430

Kanser oluşum ve gelişiminin moleküler ve hücresel temelleri, kanser tedavisiyle ilişkileri; kanser tedavisi, moleküler hedefe dayalı tedaviler, sitotoksik ilaçlar, yeni ilaç keşifleri, ilaç taşıma sistemleri, hücresel tedaviler ve gen tedavileri; araştırma ve derleme makalelerin tartışılması.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 301 or consent of the instructor

MBGE 434

Modern genom araştırmalarında kullanılan ileri teorik ve uygulamalı yöntemler; fonksiyonel genom bilimi ve sistem biyolojisindeki problemleri çözmede kullanılan klasik ve yeni yaklaşımlar; modern sekans teknikleri ve biyomedikal araştırmalardaki kullanımları.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 301 or consent of the instructor

MBGE 450

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3