Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yaşam bilimleri ve biyoteknolojideki araştırmalar ve yeni buluşlar, İnsan Genomu Projesi’nin tamamlanması ile hızla gelişen bilişim teknolojileri biyoloji eğitimini etkilemekte, yeni açılımları ve ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün amacı; temel biyoloji ve biyokimya birikimine sahip, moleküler biyoloji ve genetik altyapısıyla donatılmış, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanında kaliteli elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca programda sunulacak olan seçmeli dersler biyoteknoloji, kanser, moleküler nörobiyoloji, gen tedavisi gibi alanlarda doktora yapmak isteyen öğrencilere güçlü alt yapı sağlayacaktır.

Bu bölümde okuyan öğrenciler, Koç Üniversitesi’ nin çekirdek programındaki kapsamlı genel derslerin yanında genel biyoloji, biyokimya, organik kimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, genetik, gelişimsel biyoloji, biyoteknoloji, biyoinformatik ve bu derslerde sunulan laboratuvar derslerini alacaklardır. Son sınıfta yapacakları araştırma projeleri ile her öğrencinin bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırmaya katılarak bilgi ve becerisini artırması sağlanacaktır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik programının disiplinlerarası olması, araştırma ve uygulama odaklı olması mezunlar için sanayide çok kapsamlı istihdam olanakları yaratacaktır. Mezunlar Amerika ve Avrupa’daki önemli üniversitelerin lisanüstü programlarına kabul edilebilecekleri gibi, gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım sektörlerinin Araştırma-Geliştirme (ARGE) ve kalite kontrol laboratuvarlarında, üretim, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışabileceklerdir.

Lisans Programı

1

Ders Planı

Tüm dönemlerin ders planlarına ulaşmak için tıkla.

3

Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programı dersleri hakkında detaylı bilgi için tıkla.

2

Ders Tanımları

Tüm dönemlerin ders tanımlarına ulaşmak için tıkla.

4

Yandal Programı

Yandal Programı dersleri hakkında detaylı bilgi için tıkla.

Araştırma Alanları

Laboratuvarımız etkin şekilde biyolojik saat ile ilgili problemler üzerinde çalışmaktadır. İlk olarak, biyolojik saatin memelilerde diğer sinyal iletim yolları ile moleküler seviyedeki fizyolojik değişkenlerin; örneğin, kan basıncı, bağışıklık sistemi, çeşitli depresyon türleri, obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve uyku, düzenlenmesinde nasıl etkileşim gösterdiğinin anlaşılması ile ilgilenmekteyiz. İkinci olarak, biyolojik saat ile ilgili hastalıklara karşı yeni ilaçların geliştirilmesi için deneysel yöntemler ile çalışmaktayız. Son olarak, laboratuvarımız, biyolojik saatin nişasta üretimini ve buna bağlı olarak bitki verimini nasıl etkilediğini anlamaya çalışmaktadır. Şuan da ADP-glukoz pirofosforilaz (nişaşta biyosentezinde anahtar bir enzim) transkripsiyonu ile çeşitli fotoperiyotlar altındaki saat ilgisi üzerinde çalışmaktayız.
Laboratuvarımız, gen ekspresyon mekanizmalarının sinir sistemi gelişimindeki ve fonksiyonundaki rolünü araştırmaktadır. Nöronlar, gen ekspresyonlarını çeşitlendirmek ve kontrol etmek için çok sayıda mekanizma geliştirmiştir. Laboratuvarımız, nöronal gen ekspresyonunu ve düzenlenmesini iki seviyede çalışmaktadır: transkripsiyonel düzenlenme ve alternatif uçbirleştirmenin düzenlenmesi.
Mitokondri ile ilgili hastalıkların ve yaşlanmanın daha iyi anlaşılması için laboratuvarımızın bir amacı, hücrelerin mtDNA mutasyonuna nasıl cevap verdiğini ve mtDNA mutasyonu sonrasında nasıl yaşadığını çalışmaktır. Bu çalışmalar için, mitokondri oluşumu ve fonksiyonu oldukça bilinen bir deneysel sistem olan tomurcuklanan maya kullanmaktayız. Laboratuvarımızın uzun dönemde hedefi, bozulan mitokondriye sahip insan hücrelerinin sağlığını arttırmak için kullanılabilecek genetik ve farmakolojik yöntemler bulmaktır.
Laboratuvarımız hücre bölünmesinin düzenlenmesi ile ilgilenmektedir. Hücre bölünmesi, tüm canlıların çoğalabilmek için kullandıkları temel bir mekanizmadır. Memeli hücreleri mitoza (M-fazı) ve sitokineze (C-fazı) ilerlerken hücreler kısa süre içerisinde yapısal ve biyokimyasal olarak etkileyici bir reorganizasyon gösterirler ve bu sürecin dinamiği tam olarak anlaşılmamıştır. Mitoza giriş ile birlikte, hücre içerisindeki çoğu değişim ana mitotik kinaz olan Cdk1 etkisi altında gerçekleşmektedir. Benzer şekilde, hücre yüzeyi yapısı da mitoz başlangıcında etkileyici bir değişim göstermektedir. Yapışkan hücreler mitoza girerken geçici olarak bu yapışkan yapılarını kaybederek yuvarlaklaşırlar. Sitokinez sırasında kardeş hücreler tekrar interfaz hücre yapısını kazanarak yayılmaya başlarlar. Bizim cevabını anlamayı hedeflediğimiz temel sorular: hücre döngüsüne bağlı değişikliklerin nasıl düzenlendiği, hücre yüzeyindeki değişiklikler ile hücre içerisinin hücre bölünmesinin tamamlanması için nasıl koordine edildiği ve hücre bölünmesi boyunca hücrenin dış ortam ile nasıl iletişim kurduğudur. Bu soruların cevabına ulaşmak için laboratuvarımızda sayısal proteomik tekniklerini; memeli hücreleri mitozdan sitokineze normal fizyolojik süreçte ve çeşitli hücre bölümlerini hedef alan ilaç etkisi altında ilerlerken farklı hücre bölümlerinin biyokimyasal profilinin incelenmesinde kullanmaktayız. Proteomik tekniklerin yanı sıra mikroskop ve hücre biyolojisi tekniklerini, proteomik analizlerde elde edilen biyokimyasal sonuçların altında yatan mekanizmaların belirlenmesi için kullanmaktayız.
Sentrozom, hayvan hücrelerinde bulunan ana mikrotübül düzenleyici merkezdir. Sentrozom, perisentriyolar madde ile çevirili iki adet sentriyol içermektedir. Sentriyoller, sinyal iletimi ve motilite için gerekli olan kamçı ve silia oluşumu için önemlidir. Sentrozomlar her hücre döngüsünde bir kere eşlenerek her bir kardeş hücrenin bir sentrozoma sahip olmasını sağlarlar. Sentrozom/silium kompleksi ile çeşitli insan hastalıkları arasında ilişki vardır. Kanser hastalığında uzun zamandır yapısal ve sayısal sentrozom anormallikleri vurgulanmaktadır. Sentrozom ve silia yapısını etkileyen mutasyonlar, siliopati, cücelik ve birincil mikrosefalinin içinde bulunduğu insan genetik hastalıklarına sebep olmaktadır. Bu hastalıklarda neyin yanlış gittiğini daha iyi anlamak için hücre döngüsü sırasında sentriyol eşleşmesini düzenleyen kontrol mekanizmalarının ortaya çıkarılmasını amaçlamaktayız. Ayrıca, sentrozom ve silianın nasıl oluştuğu, devamlılığının nasıl sağlandığı ve hücre döngüsü boyunca dinamiğinin nasıl değiştiğinin anlaşılması ile ilgilenmekteyiz. Bu soruları cevaplamak için genomik, proteomik, biyokimyasal ve hücre biyolojisi methodlarını birleştirerek çoklu disiplinsel bir yaklaşım kullanmaktayız.

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Seminerleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik seminerleri düzenli olarak Perşembe günleri saat 14:30’da SCI103’te yapılmaktadır.

Lisansüstü
Programlar

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı
Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı
Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik Doktora Programı

Uluslararası Değişim

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans öğrencilerinin Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın diğer yerlerindeki değişim fırsatlarından yararlanmalarını tavsiye ediyoruz.