Ders Tanımları

MBGE 491

Genel not ortalaması 3 ve üzerinde olan öğrenciler, dersi verenin onayı ile bir araştırma projesi yürütecektir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 502

Biyolojik Bilimlerde elde edilen verilerin etkin bir şekilde sunulması önemli bir ön koşuldur. Bu ders öğrencilere etkin konuşma, ders verme, poster hazırlama ve makale yazım kuralları öğretilecektir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 505

RNA yapısı, üretimi ve işlevleri; protein kodlayan RNA?ların kırpılması, poliadenil kuyruğu eklenmesi, hücre içi lokasyonunun belirlenmesi, translasyonu ve yıkımı; miRNA, siRNA gibi kodlamayan RNA?ların üretimi ve görevleri.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 301 or consent of the instructor

MBGE 510

Çeşitli mekanizmalar hücre çoğalmasını ve farklılaşmasını kontrol etmektedir. Bu ders farklı sinyal yolaklarını moleküler düzeyde inceleyecektir.Özellikle farklı hücre tiplerinde bulunan ortak sinyal yolakları incelenecektir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 518

Döllenmiş yumurtanın gelişimini tamamlayıp erişkin hale gelinceye kadar geçirdiği evreler, iki omurgalı (fare ve balık) ve iki omurgasız (sinek ve kurtçuk) model organizmada bu gelişim sürecini kontrol eden moleküler mekanizmalar; gövde planı ve organ oluşumu, morfogenez, rejenerasyon ve yaşlanma süreçleri.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 501

Modern Biyolojik bilimlerde kullanılan ileri metodlar. İşlenecek konular; Hipoteze ve yüksek işlem hacimli deneylere dayalı veri analizleri; DNA onarımı, DNA replikasyonu, gen anlatımı, hücre döngüsü, organel oluşumu, proteomiks ve genetik konularında son yıllarda yayınlanan araştırma makalelerinin tartışılması.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 504

Doğuştan ve sonradan kazanılan bağışıklık sistemlerinin moleküler mekanizması ayrıntılı işlenecektir. Dersin konuları; immune cevap, immün supresörler, bağışıklık sistemindeki farklı hücre çeşitlerinin iletişimi ve otoimmün sistemini içermektedir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 508

Proteomik ve fonksiyonu, kütle spektrometresi (MS), tandem MS, kimyasal ve posttranslasyonel modifikasyonlar, protein tanımlama, data analizi, protein kompleksleri, protein katlanması, MS genotipleme, geniş ölçekli çalışmalar; son yıllarda geliştirilen proteomik teknikleri ve uygulamaları; farklı hücre çeşitlerindeki protein etkileşimleri, sağlıklı ve hasta örneklerinin geniş ölçekli analitik karşılaştırma yöntemleri, hücresel iletişim yolları ve hücre içi organellerin ve hücre yüzeyinin proteomik analiz teknikleri.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 515

Moleküler biyolojide kullanılan önemli teknikler ve kullanım alanları; klonlama, tek molekül ve tek hücre analizleri, in situ melezleme ile lokasyon belirleme, RNAi taramaları, gen ekspresyon analizleri, model organizma kullanımı ve protein analizi.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 523

Prokaryot ve ökaryot sitoskeletonunun temel prensipleri ve teknikleri, aktin ve mikrotübül sitoskeletonunun ve intermediyer filamentlerin temel yapı taşları, çekirdekleme proteinleri, moleküler motorlar ve düzenleyici proteinlerinin moleküler mekanizması, sitoskeletonun hücre, doku ve organizma fizyolojisindeki rolü ve insan hastalıkları ile ilişkisi, sitoskeletonun hücre ve moleküler biyolojisini çalışmak için yeni geliştirilen teknikler.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 495

Öğrenciler fakültedeki bir danışman gözetiminde, moleküler biyoloji ve genetik alanında bağımsız bir araştırma projesi yürütecektir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:1.5

MBGE 503

Hücrenin enerji üretimi, depolaması ve kullanım mekanizmaları; oksitatif fosforilasyon, glikoliz, fotosentez, ve kemotrof organizmaların enerji üretim mekanizmaları.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 507

Malaria tripanosomes, toksoplazma ve parazitik mantarlar gibi patojenik organizmaların hücre ve molekül biyolojisi. Bu organizmaların üreme şekilleri, bağışlık siteminden kaçma mekanizmaları, evrimleri ve enfeksiyon mekanizmaları.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 301 or consent of the instructor

MBGE 512

Bu ders tümör oluşumunun moleküler ve hücre biyolojisi düzeyinde temel prensiplerini ayrıntılı işleyecektir. Hücre siklusu, onkogenler, tümör supresörler, tümörün diğer doku ve hücrelerle etkileşimi, kanser tedavi yöntemleri, kansere neden olan mutasyonları tespit etme metotları gibi konuları içerir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 520

Değişik nöronal hücrelerin işlevi ve memelilerde sinir sistemi ayrıntılı olarak işlenecektir. Ayrıca synaps bağlantıları ile bu yapıların öğrenme ve hafızaya etkileri ve neurodegenerative hastalıkların sebepleri tartışılacaktır.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor