Ders Tanımları

SCIE 103

Canlılara genel bir bakış. Hücre faaliyetlerinin kontrolü üzerine seçme konular. Gen teknolojisi ve evrim.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 590

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:0

MBGE 534

Modern genom araştırmalarında kullanılan ileri teorik ve uygulamalı yöntemler; fonksiyonel genom bilimi ve sistem biyolojisindeki problemleri çözmede kullanılan klasik ve yeni yaklaşımlar; modern sekans teknikleri ve biyomedikal araştırmalardaki kullanımları.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 301 or consent of the instructor

MBGE 530

Kanser oluşum ve gelişiminin moleküler ve hücresel temelleri, kanser tedavisiyle ilişkileri; kanser tedavisi, moleküler hedefe dayalı tedaviler, sitotoksik ilaçlar, yeni ilaç keşifleri, ilaç taşıma sistemleri, hücresel tedaviler ve gen tedavileri; araştırma ve derleme makalelerin tartışılması.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 301 or consent of the instructor

MBGE 518

Döllenmiş yumurtanın gelişimini tamamlayıp erişkin hale gelinceye kadar geçirdiği evreler, iki omurgalı (fare ve balık) ve iki omurgasız (sinek ve kurtçuk) model organizmada bu gelişim sürecini kontrol eden moleküler mekanizmalar; gövde planı ve organ oluşumu, morfogenez, rejenerasyon ve yaşlanma süreçleri.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 595

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:0

MBGE 540

Organel oluşumu, organellerin miktarını ve fonksiyonunun düzenlenmesi, organellerin birbiriyle etkileşimi ve işbirliği; proteinlerin ve diğer makromoleküllerin organel içinde sentezi ve dışarıdan alımı; organel fonksiyonundaki eksikliklerden kaynaklanan hastalıklar.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 532

Gelişimsel ve hücre biyolojisinin modern tıp ile kesiştiği yeni bir alan olarak kök hücre biyolojisi; kök hücre biyolojisinin embriyonik gelişim, doku tamiri ve kanser açısından incelenmesi. Embriyonik ve indüklenmiş pluripotent kök hücreler, yeniden programlama ve farklılaşma, yetişkin dokularda ve kanserde kök hücreler ile kök hücre bazlı tedaviler. Kök hücrelerin üretimi ve uygulamaları için kullanılan ileri düzeydeki moleküler ve hücresel yöntemler.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 301 or consent of the instructor

MBGE 520

Değişik nöronal hücrelerin işlevi ve memelilerde sinir sistemi ayrıntılı olarak işlenecektir. Ayrıca synaps bağlantıları ile bu yapıların öğrenme ve hafızaya etkileri ve neurodegenerative hastalıkların sebepleri tartışılacaktır.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 512

Bu ders tümör oluşumunun moleküler ve hücre biyolojisi düzeyinde temel prensiplerini ayrıntılı işleyecektir. Hücre siklusu, onkogenler, tümör supresörler, tümörün diğer doku ve hücrelerle etkileşimi, kanser tedavi yöntemleri, kansere neden olan mutasyonları tespit etme metotları gibi konuları içerir.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor

MBGE 695

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:0

MBGE 550

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 533

Mikrobiyal patogenezin temel prensipleri ve teknikleri prokaryotik ve ökaryotik patojenlerin hücreleri kullanarak nasıl hastalık oluşturdukları, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı geliştirdiği savunma mekanizmaları, enfeksiyonlarda patojen ve konak faktörlerin rolü, patogenez mekanizmalarını ve ilişkili hastalıkları çalışmak için geliştirilen yeni teknikler.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 523

Prokaryot ve ökaryot sitoskeletonunun temel prensipleri ve teknikleri, aktin ve mikrotübül sitoskeletonunun ve intermediyer filamentlerin temel yapı taşları, çekirdekleme proteinleri, moleküler motorlar ve düzenleyici proteinlerinin moleküler mekanizması, sitoskeletonun hücre, doku ve organizma fizyolojisindeki rolü ve insan hastalıkları ile ilişkisi, sitoskeletonun hücre ve moleküler biyolojisini çalışmak için yeni geliştirilen teknikler.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3

MBGE 515

Moleküler biyolojide kullanılan önemli teknikler ve kullanım alanları; klonlama, tek molekül ve tek hücre analizleri, in situ melezleme ile lokasyon belirleme, RNAi taramaları, gen ekspresyon analizleri, model organizma kullanımı ve protein analizi.

CS - MBGE
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MBGE. 204 or consent of the instructor