Aday Öğrenci

Öğrenci başına düşen yüksek öğretim üyesi sayısıyla Koç Üniversitesi Fen Fakültesi, öğrencilere yakın ilgi gösterilen ve öğrencilerin araştırma faaliyetlerine bire bir katılma fırsatlarınun sunulduğu bir ortam oluşturur. Fen Fakültesi lisans programı öğrencileri, çalış öğren (work study) programları ve proje dersleri sayesinde fakülte öğretim üyeleri ile birlikte bire bir araştırma faaliyetlerine katılma imkanı bulabilmektedirler. Bu tecrübeyi yaşayan ve akademik çalışmanın  temeli konusunda bilgi edinen öğrenciler mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmeyi tercih edebilmektedir.

Lisans Öğrencileri için Genel Bilgi Sayfası
Çift Anadal ve Yan Dal Programları
TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Burs Programı – 2205
Burslar ve Eğitim Ücretleri
2016 Sonuçlarımız
Yabancı Öğrencilerin Lisans Programlarına Kaydı
Lisansüstü Programlar ve Bu Programlara Kayıtlar Hakkında Genel Bİlgi Sayfası