Öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısıyla Koç Üniversitesi Fen Fakültesi, öğrencilere yakın ilgi gösterilen ve öğrencilerin araştırma faaliyetlerine bire bir katılma fırsatlarının sunulduğu bir ortam oluşturur. Fen Fakültesi lisans programı öğrencileri, çalış öğren (work study) programları ve proje dersleri sayesinde fakülte öğretim üyeleri ile birlikte bire bir araştırma faaliyetlerine katılma imkanı bulabilmektedirler. Bu tecrübeyi yaşayan ve akademik çalışmanın  temeli konusunda bilgi edinen öğrenciler mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmeyi tercih edebilmektedir.