Fen Fakültesi Kimya Hakkında

Çevremizde gördüğümüz ve göremediğimiz farklı özelliklere sahip milyonlarca malzemenin yapısını periyodik tabloda yer alan sınırlı sayıdaki atom oluşturmaktadır. Kimya, bir yandan bu malzemelerin yapılarını, özelliklerini ve özellikle de bir maddeyi başka bir maddeye dönüştüren tepkimeleri inceleyen, diğer yandan mevcut malzemelerin özelliklerinin ihtiyaca ve amaca uygun şekilde değiştirilmesini, istenilen özelliklere sahip yeni malzemelerin oluşturulmasını sağlayacak bilgileri üreten bir bilim dalıdır .

Kimya Bölümü’nde, öğrencilerimize mezun olduklarında farklı uygulama alanlarında önemli katkılar sağlayabilecek teorik ve pratik kimya eğitimini vermekteyiz. Öğrencilerimiz aldıkları zorunlu ve seçmeli derslerle teorik kimya altyapılarını oluştururken, birinci sınıftan itibaren katılabildikleri araştırma grupları içinde, katı hal kimyası, polimer kimyası, yüzey kimyası, hesaplamalı kimya, nano ve biyoteknoloji alanlarındaki araştırma projelerinde görevler alarak pratik deneyimlerini artırmaktadırlar. Öğrencilerimiz, en yeni analiz tekniklerini içeren araştırma laboratuvarları ve modern donanımlı bilgisayar laboratuvarlarında öğretim üyelerimizin danışmanlığında çalışarak en az 2 yıllık bir pratik tecrübe ile mezun olmaktadırlar. Ayrıca, bu çalışmaları sonucunda öğrencilerimizin uluslararası bilimsel dergilerde makaleleri çıkmaktadır.

Mezunlarımızın büyük kısmı tam burslu olarak Amerika ve Avrupa’daki lider üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilirken, diğerleri ilaç, plastik ve çevre başta olmak üzere değişik endüstriyel sektörlerin Araştırma-Geliştirme (ARGE) ve kalite kontrol laboratuvarlarından, üretim, satış ve pazarlama bölümlerinden iş teklifleri almaktadırlar.