Profile picture

Yeliz Utku Konca

Öğr. Gör.
Kimya

Araştırma Alanları

Teranostik Nanopartiküller , Sürdürülebilir Biyoyakıtlar , Gıda Kimyası , Biyomoleküler Kimya , Biyomimetik Malzemeler , Oligonükleotid Dağıtımı , Gen Tedavisi

Eğitim

2009,

Doktora, New York Üniversitesi

2006,

Doktora, New York Üniversitesi

2003,

Lisans, Koç Üniversitesi