Profile picture

Pınar Aydoğan Göktürk

Dr. Öğr. Üyesi
Kimya

Araştırma Alanları

Katı/Sıvı Arayüzler , Temiz Su , Yüzey ve Arayüzey Kimyası , Temiz Enerji İçin Fonksiyonel Malzemeler , In-Situ ve Operando Karakterizasyon , Su Arıtımı , Çevresel Sürdürülebilirlik

Eğitim

2022,

Doktora Sonrası Araştırma, Lawrence Berkeley National Laboratory

2022,

Doktora Sonrası Araştırma, Lawrence Berkeley National Laboratory

2018 ,

Doktora, Bilkent Üniversitesi

2018 ,

Doktora, Bilkent Üniversitesi

2013 ,

Lisans, Bilkent Üniversitesi

2013 ,

Lisans, Bilkent Üniversitesi