Profile picture

Tekin Dereli

Prof. Dr., Emekli
Fizik

Araştırma Alanları

Yerçekimi Dalgaları , Genelleştirilmiş Kütle Çekim Teorileri , Standart Elektrozayıf Teori ve Sicim Modelleri , Kuantum Bilgi Teorisi , Faz Uzayı Kuantizasyonu

Eğitim

1976,

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1971,

Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ödüller

1996,

TÜBİTAK Bilim Ödülü

1993,

Mustafa Parlar Bilim Ödülü

1989,

Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü

1982,

TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Bağlantılar

Kişisel Web Sitesi