Nurhan Özlü’nün son makalesi Scientific Reports dergisinde yayınlandı

Nurhan Özlü’nün son makalesi Scientific Reports dergisinde yayınlandı

Nurhan Özlü’nün Scientific Reports dergisinde yayınlanan “Comparative phosphoproteomic analysis reveals signaling networks regulating monopolar and bipolar cytokinesis” başlıklı makalesi sitokinezin şu ana kadar olan en geniş fosfoproteom analizini sunup, hücre bölünmesinin son evresinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.
Link: https://www.nature.com/articles/s41598-018-20231-5