Dr. Ramey-Balcı yardımcı editör olarak 2016-2017 dönemindeki üstün katkıları dolayısıyla onurlandırılmıştır. Yardımcı editörlerin işlediği makale sayısı, editör kararının hızı, yazarlara bilimsel olarak üstün nitelikli ve bilgilendirici kararların iletilmesi, ve farklılaşan değerlendirmelerin editörlerin kendi değerlendirmeleri ışığında da doğru entegrasyonu dikkate alınmıştır.

Estuaries and Coasts: https://link.springer.com/journal/12237