Applied Optics dergisinin kapağında öne çıkartılan bu çalışma Kyosemi Corporation ve Sphelar Power Corporation’ndaki Japon araştırmacılarla, Koç Üniversitesi’ndeki Pakistanlı ve Türk araştırmacıların ortak uğraşının sonucudur. Kapakta saydam plastik kutucuk içinde yeşil lazerle uyarılmış etanol (sol üst), sıvı örüt (sol alt), lazer boya katkılı etanol (sağ üst), ve lazer boya katkılı sıvı örüt (sağ alt) kullanılarak, Sphelar One yuvarlak silisyum fotogözelerin çokyönlü yanıtının arttırılması gösterilmiştir. Ayrıntılar için, Serpengüzel ve arkadaşları, sayfa 9384–9389’a bakınız.