In vitro ve In vivo Fotodinamik Terapi ile Kanser Tedavisi İçin Etkin ve Güvenilir bir İki Boyutlu Malzeme Olarak Fotokatalitikçe Aktif Grafitik Karbon Nitrür

Bu makalede, iki boyutlu yarı-iletken polimerik bir malzeme olan grafitik karbon nitrürünün (g‐ C3N4) görünür bölge ışığa maruz bırakılmasının kanser hücrelerinin in vitro ve in vivo ölümüne neden olan reaktif oksijen türlerinin oluşumuyla sonuçlandığını, klasik yöntemlerin yanı sıra omik yaklaşımlarla da gösterdik. g ‐ C3N4’ün foto‐uyarımının, başka herhangi bir nanotaşıyıcı, ek ışığa duyarlılaştırıcı veya bir kemoterapötik ilaç kullanmadan kanser tedavisi için bir fotodinamik terapi protokolünde etkili bir şekilde kullanılabileceğini öneriyoruz.