Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Aydemir, 2021 ODTÜ Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’nü aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Umut Aydemir kimya, malzeme bilimi ve mühendisliği ve fizik alanlarındaki temel ve uygulamalı kavramları birleştirerek, disiplinlerarası bir araştırma yaklaşımıyla bor bazlı yüksek teknoloji malzemeleri, enerji hasatlaması ve soğutma teknolojileri için termoelektrik malzemeler, katalzörler, piller, hidrojen depolama malzemeleri, süperiletkenler, lazer kristalleri ve olağandışı özellikler gösteren malzemeler üzerine ileri araştırmalar yürütmektedir.