Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar “Newton Advanced Fellowship” Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazandı. Dr. Firat-Karalar’ın 108.000 pound ile desteklenen “Sentrozom duplikasyonunun sentriyolar satelitler tarafından nasıl kontrol edildiğinin moleküler mekanizmasının belirlenmesi” adli projesi tamamlandığında genetik hastalıklar ve kansere sebep olan moleküler bozuklukların belirlenmesine katkıda bulunacaktır. Bu proje kapsamında Dr. Firat Karalar ve araştırma grubu Aralık 2016-2019 tarihleri arasında Cancer Research UK Cambridge Enstitüsü’nde bulunan Dr. Fanni Gergely ve grubu ile birlikte ile beraber çalışacak. İngiliz Bilimler Akademisi tarafından verilen bu araştırma ödülü bilim ve innovasyona destek vererek Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişim ve refahını yükseltmeyi amaçlamaktadır.