1958 yılından bu yana ülkemizin üyesi olduğu Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC- International Union Pure and Applied Chemistry) bünyesinde faaliyet gösteren 6 farklı çalışma gruplarında (Division) 2022-2023 yılları arasında ülkemizi temsilen yer alacak bilim insanları belli oldu. Fakültemiz Kimya bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Önder Metin Anorganik Kimya Grubuna (Inorganic Chemistry, Division II) ulusal temsilci (National Representative) olarak seçilmiştir.