2016 Koç Universitesi Tohumlama Araştırma Fonu desteği için seçilen projelerin sahibi öğretim üyelerimizin listesi aşağıdaki gibidir:

Yrd. Do. Dr. Gülayşe İnce Dunn

Yrd. Doç Dr. Nurhan Özlü

Yrd. Doç. Dr. Funda Şar

Araştırma Yrd. Doç. Dr. Patricia Ann Ramey Balcı

Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Seçkin Araştırmacı Ortaklarından Yrd. Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu
Koç Üniversitesi Tohumlama Araştırma Fonu yenilikçi, başlangıç aşamasındaki araştırma fikirlerini desteklemek üzere tasarlanmış olup fen, tıp, mühendislik, idari bilimler, ekonomi, sosyal bilimler, hukuk ve hemşirelik gibi tüm disiplinlere açıktır. Bu program bilimsel gelişim ve yeniliğe olanak sağlamak için esasen yaratıcılığı, özgür düşünmeyi ve merak ederek araştırmayı destekleyen bir programdır. Program, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi tarafından yönetilmektedir. Programın temel hedefi özgür düşünen ve kavramsal sınırlamaları olmayan rojeleri teşvik etmek; bu sayede evrensel bilime ve Türkiye’deki bilimsel gelişime katkıda bulunmaktır. Ikinci bir hedefi ise projelerin ilgili alanları için geçerli olan bilgi ve teknolojinin sanayiye transfer edilebilmesidir. Bu program hali hazırda başlamış olan projelere ek kaynak sağlamak için tasarlanmamıştır.