İŞ TANIMI:

 1. Temizoda altyapısına dâhil her türlü üretim cihazının ve ilgili alt sistemlerinin seçimleri, ihaleleri ve satın alımları sırasında teknik destek vermek.
 2. Temizoda cihazlarının kampüse varışlarından nihai kabullerine (Source Inspection ve Acceptance Test gibi testler ve incelemeler) kadar geçen sürede birinci derecede sorumlu olmak
 3. Cihaz ve ekipmanların çalışır hale getirilmesi, çalışır durumda tutulması ile alakalı olarak kalibrasyon, bakım ve onarım koordinasyonu, takibi ve dokümantasyonu sağlamak.
 4. Temizodada bulunan cihazlar kullanılarak geliştirilecek süreçlerden birinci derecede sorumlu olmak, kullanıcıların ihtiyaç duydukları karmaşık mikrofabrikasyon süreçlerinin danışmanlığını yapmak ve bu tip süreçler konusunda kullanıcılara yol göstermek.
 5. Temizoda da bulunan tüm cihazların kullanıcı eğitimlerinin vermek ve/veya verilmesini koordine etmek, kullanıcı takibi gerektiren her türlü faaliyeti yürütmek.
 6. Temizoda da gerçekleşebilecek acil durumlarda ilk kontak noktası olup, gerekli önlemlerin alınası için koordinasyonu sağlamak
 7. Rutin sarf ve bakım harcamalarının bütçelendirilmesi ile ilgili olarak SAP sistemine gerekli girişleri yapmak ve satın alma / mali işler birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak.
 8. Teknik Müdürlük Birimi ile rutin toplantılar yapıp temizodanın istenen standartlarda çalışır halde olmasının koordine etmek.
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile rutin toplantılar yapıp yürütülen faaliyetlerin (atık, kıyafet vs.) ilgili prosedürler çerçevesinde gerçekleşmesini koordine etmek.
 10. Temizodaya yeni alınması gereken makine/teçhizat ile ilgili fikir geliştirme ve yeni ürünlerin belirlemek, sürekli iyileştirmeye yönelik gerekli ulusal/uluslararası toplantılara katılım sağlamak ve gerektiği takdirde bu tür toplantılarda temsil görevlerini gerçekleştirmek
 11. Yöneticileri ve/veya Üniversite tarafından işin gerekliliklerinin karşılanması amacıyla gerekli hallerde görev yaptığı bölüm ve/veya ilgili bölümlerde verilecek diğer görevleri de yapmak

 

YETKİNLİKLER

 1. Teknik alanlarda lisans ve tercihan lisansüstü eğitimli, (elektronik, makine, biyoloji, malzeme, fizik gibi alanlarda),
 2. Benzer bir işte en az 5 yıl iş deneyimi olan
 3. Temizoda altyapılarının kuruluş ve güvenli işletimi konularında bilgili
 4. İletken veya yalıtkan ince filmlerin fiziksel veya kimyasal buhar çökertme yöntemleri, kuru veya ıslak aşındırma, ısıl işlemler, fotolitografi, mikroelektronik paketleme ve ölçme konularında tecrübeli
 5. Bilgisayar yazılım ve donanımları konularına hakim
 6. İyi düzeyde İngilizce bilen,
 7. MS Office programlarını iyi seviyede kullanan
 8. Etkin iletişim ve organizasyon becerisine sahip,
 9. Ekip çalışmasına yatkın,
 10. Müşteri odaklı çalışmaya alışkın,
 11. Kendisini sürekli geliştirmeye açık ve paylaşımcı,
 12. Askerlikle ilişiği olmayan (Erkek adaylar için)

 

Başvuru adresi: BBIRKAN@ku.edu.tr