1998 Selçuk Artut MATEMATİK BÖLÜMÜ MEZUNU
2008 Derya Kabacaoğlu MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MEZUNU
2000 Tuba Oytaç Balcı KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU
2000 Özgün Konca FİZİK BÖLÜMÜ MEZUNU
2002 Sarper Özharar FİZİK BÖLÜMÜ MEZUNU