Yaşam bilimleri ve biyoteknolojideki araştırmalar ve yeni buluşlar, İnsan Genomu Projesi’nin tamamlanması ile hızla gelişen bilişim teknolojileri biyoloji eğitimini etkilemekte, yeni açılımları ve ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün amacı; temel biyoloji ve biyokimya birikimine sahip, moleküler biyoloji ve genetik altyapısıyla donatılmış, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanında kaliteli elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca programda sunulacak olan seçmeli dersler biyoteknoloji, kanser, moleküler nörobiyoloji, gen tedavisi gibi alanlarda doktora yapmak isteyen öğrencilere güçlü alt yapı sağlayacaktır.

Bu bölümde okuyan öğrenciler, Koç Üniversitesi’ nin çekirdek programındaki kapsamlı genel derslerin yanında genel biyoloji, biyokimya, organik kimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, genetik, gelişimsel biyoloji, biyoteknoloji, biyoinformatik ve bu derslerde sunulan laboratuvar derslerini alacaklardır. Son sınıfta yapacakları araştırma projeleri ile her öğrencinin bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırmaya katılarak bilgi ve becerisini artırması sağlanacaktır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik programının disiplinlerarası olması, araştırma ve uygulama odaklı olması mezunlar için sanayide çok kapsamlı istihdam olanakları yaratacaktır. Mezunlar Amerika ve Avrupa’daki önemli üniversitelerin lisanüstü programlarına kabul edilebilecekleri gibi, gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım sektörlerinin Araştırma-Geliştirme (ARGE) ve kalite kontrol laboratuvarlarında, üretim, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışabileceklerdir.