MBGE 101 / GENEL BİYOLOJİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Hücre biyolojisi ve moleküler biyolojiye giriş. Yaşamın kimyasal özellikleri, hücrenin genel özellikleri, hücrenin yapısı ve fonksiyonu, metabolizma, DNA ve DNA replikasyonu, gen ifadesi ve kontrolü.

MBGE 200 / BİYOLOJİYE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Biolojinin ilkeleri; molekuler ve hucre biolojisi. Hucre yapisi ve gorevlerine giris. Genetik, bioenergetics, anatomi ve fizyoloji: bioteknolojiye giris.

MBGE 203 / FİZYOLOJİYE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE 110 or consent of instructor

Hücresel elektrofizyoloji ve membran potansiyeli, sinir sisteminin elektro-fiziksel özellikleri, hayvan fizyolojisi ve hücre fizyolojisi, duyu ve motor mekanizmalar, hayvan organ sistemleri, sindirim ve endokrin sistemler, taşıma ve boşaltma sistemi, hayvan üreme sistemleri, bağışıklık sistemi ve Enfeksiyona karşı savunma mekanizmaları.

MBGE 205 / GENETİK I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor and must be taken with MBGE 301L

Faj ve bakteri genetiği, mayoz bölünmenin moleküler mekanizması, rekombinasyon frekansı, gen bağlılığı ve cinsiyet tespiti gibi genel genetik konularını içerir. Ayrıca proteinlerin ve faaliyet yollarının genetik yöntemlerle tespitleri işlenecektir.

MBGE 206 / GENETİK II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 301 or consent of the instructor

İnsan genetiği: Genlerin haritalanması, genetik belirleyiciler (marker), imprint, epigenetik, genetik hastalıklar ve hastalıkların genetik geçişlerini araştıran yeni teknolojikler işlenecektir.

MBGE 300 / BİYOKİMYA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Protein karakterizasyonu, enzim kinetiği, temel metabolik yolaklar, hücre zarı yapı-işlev ilişkisi, sinyal ileti ve enerji biyokimyası, replikasyon ve gen ifadesi.

MBGE 303 / BİYOKİMYA II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE 300 or CHBI 300 or consent of the instructor and must be taken with MBGE 303L

Öğrenciler Biyokimya I de aldıkları biyokimya bilgilerini, hücresel metabolizmada sinyallerin biyokimyasını, glikoliz, glikoneogenesis, krebs döngüsü, fotosentez, yağ asitleri, nükleik asitler ve amino asitler konularını öğrenerek geliştireceklerdir.

MBGE 304 / HÜCRESEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 101 or consent of the instructor

Biyomoleküllerin yapı, fonksiyon ve özellikleri, temel hücresel ve moleküler biyoloji konuları; DNA replikasyonu, gene transkripsiyonu, kısa RNA ile gen ifade denetimi, RNA kırpılması, protein sentezi, protein tasnifi, mutasyon oluşumu hücre bölünmesi ve hücre ölümü.

MBGE 305 / HÜCRE VE GELİŞİMSEL BİYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 110 or consent of the instructor

Hücre içi ve hücreler arası iletişim ve sinyallerin doku ve organ gelişimindeki işlevi ayrıntılı işlenecektir. Konu başlıkları: Hücre bağlantıları ve lokomosyon, hücre polaritesi, immünoloji, tumor oluşumu, hücre içi iletişim, doku organizasyon fonksiyonu, hücre ve doku boyutu, gelişim ve hücre yaşlanması.

MBGE 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 302 or consent of the instructor

Öğrenciler fakültedeki bir danışman gözetiminde, moleküler biyoloji ve genetik alanında bağımsız bir araştırma projesi yürütecektir.

MBGE 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Öğrenciler fakültedeki bir danışman gözetiminde, moleküler biyoloji ve genetik alanında bağımsız bir araştırma projesi yürütecektir.

MBGE 403 / BİYOENERJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Hücrenin enerji üretimi, depolaması ve kullanım mekanizmaları; oksitatif fosforilasyon, glikoliz, fotosentez, ve kemotrof organizmaların enerji üretim mekanizmaları.

MBGE 404 / İMMÜNOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Doğuştan (innate) ve sonradan kazanılan (adaptive) bağışıklık sistemlerinin moleküler mekanizması ayrıntılı işlenecektir. Dersin konuları; immune cevap, immün supresörler, bağışıklık sistemindeki farklı hücre çeşitlerinin iletişimi ve otoimmün sistemini içermektedir.

MBGE 405 / TRANSKRİPSİYON SONRASI GEN KONTROL MEKANİZMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 301 or consent of the instructor

RNA yapısı, üretimi ve işlevleri; protein kodlayan RNA?ların kırpılması, poliadenil kuyruğu eklenmesi, hücre içi lokasyonunun belirlenmesi, translasyonu ve yıkımı; miRNA, siRNA gibi kodlamayan RNA?ların üretimi ve görevleri.

MBGE 407 / PARAZİTOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 301 or consent of the instructor

Bu derste malria tripanosomes, toksoplasma ve parazitic mantarlar gibi patojenik organizmalar hücre ve moleküler düzeyde incelenecektir. Bu organizmaların üreme şekilleri, bağışlık siteminden kaçma mekanizmaları, evrimleri ve enfeksiyon mekanizmaları konuları irdelenecektir.

MBGE 408 / PROTEOMİKS VE PROTEİN KİMYASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Proteomik ve fonksiyonu, kütle spektrometresi (MS), tandem MS, kimyasal ve posttranslasyonel modifikasyonlar, protein tanımlama, data analizi, protein kompleksleri, protein katlanması, MS genotipleme, geniş ölçekli çalışmalar; son yıllarda geliştirilen proteomik teknikleri ve uygulamaları; farklı hücre çeşitlerindeki protein etkileşimleri, sağlıklı ve hasta örneklerinin geniş ölçekli analitik karşılaştırma yöntemleri, hücresel iletişim yolları ve hücre içi organellerin ve hücre yüzeyinin proteomik analiz teknikleri.

MBGE 410 / İLERİ HÜCRE SİNYAL İLETİŞİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Çeşitli, mekanizmalar hücre çoğalmasını ve farklılaşmasını kontrol etmektedir Bu ders farklı sinyal yolaklarının moleküller düzeyde inceleyecektir.Özellikle farklı hücre tiplerinde bulunan ortak sinyal yolakları incelenecektir.

MBGE 412 / KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Bu ders tümör oluşumunun moleküler ve hücre biyolojisi düzeyinde temel prensiplerini ayrıntılı işleyecektir. Hücre siklusu, onkogenler, tümör supresörler, tümörün diğer doku ve hücrelerle etkileşimi, kanser tedavi yöntemleri, kansere neden olan mutasyonları tespit etme metotları gibi konuları içerir.

MBGE 415 / İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK TEKNİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Moleküler biyolojide kullanılan önemli teknikler ve kullanım alanları; klonlama, tek molekül ve tek hücre analizleri, in situ melezleme ile lokasyon belirleme, RNAi taramaları, gen ekspresyon analizleri, model organizma kullanımı ve protein analizi.

MBGE 418 / İLERİ GELİŞİMSEL BİYOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204

Döllenmiş yumurtanın gelişimini tamamlayıp erişkin hale gelinceye kadar geçirdiği evreler, iki omurgalı (fare ve balık) ve iki omurgasız (sinek ve kurtçuk) model organizmada bu gelişim sürecini kontrol eden moleküler mekanizmalar; gövde planı ve organ oluşumu, morfogenez, rejenerasyon ve yaşlanma süreçleri.

MBGE 420 / NÖROBİYOLOJİ PRENSİPLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Değişik nöronal hücrelerin işlevi ve memelilerde sinir sistemi ayrıntılı olarak işlenecektir. Ayrıca synaps bağlantıları ile bu yapıların öğrenme ve hafızaya etkileri ve neurodegenerative hastalıkların sebepleri tartışılacaktır.

MBGE 423 / SİTESKELETONUN HÜCRE VE MİCRO BİYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Prokaryot ve ökaryot sitoskeletonunun temel prensipleri ve teknikleri, aktin ve mikrotübül sitoskeletonunun ve intermediyer filamentlerin temel yapı taşları, çekirdekleme proteinleri, moleküler motorlar ve düzenleyici proteinlerinin moleküler mekanizması, sitoskeletonun hücre, doku ve organizma fizyolojisindeki rolü ve insan hastalıkları ile ilişkisi, sitoskeletonun hücre ve moleküler biyolojisini çalışmak için yeni geliştirilen teknikler.

MBGE 430 / KANSER TEDAVİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 301 or consent of the instructor

Kanser oluşum ve gelişiminin moleküler ve hücresel temelleri, kanser tedavisiyle ilişkileri; kanser tedavisi, moleküler hedefe dayalı tedaviler, sitotoksik ilaçlar, yeni ilaç keşifleri, ilaç taşıma sistemleri, hücresel tedaviler ve gen tedavileri; araştırma ve derleme makalelerin tartışılması.

MBGE 432 / KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 301 or consent of the instructor

Gelişimsel ve hücre biyolojisinin modern tıp ile kesiştiği yeni bir alan olarak kök hücre biyolojisi; kök hücre biyolojisinin embriyonik gelişim, doku tamiri ve kanser açısından incelenmesi. Embriyonik ve indüklenmiş pluripotent kök hücreler, yeniden programlama ve farklılaşma, yetişkin dokularda ve kanserde kök hücreler ile kök hücre bazlı tedaviler. Kök hücrelerin üretimi ve uygulamaları için kullanılan ileri düzeydeki moleküler ve hücresel yöntemler.