Koç Üniversitesi Matematik bölümü genç yaşına rağmen kısa zamanda ülkemizin önde gelen matematik araştırma merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölümümüzde 15 öğretim üyesi ve gittikçe artan sayıda doktora öğrencisi ve genç araştırmacılar bulunmaktadır. Küçük bir bölüm olması sayesinde, öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında yakın bir karşılıklı iletişim bulunmaktadır. Bölümde açılan birçok araştırma ve birebir okuma dersleri, haftalık araştırma seminerleri ve çay saatleri bölüm içi etkileşimi güçlendirerek, tüm bireyleriyle bölümümüzü güçlü bir “öğrenme topluluğu” haline getirmiştir.

Matematiğin birçok branşı öğretim üyelerinin araştırma alanlarıyla bölümümüzde temsil edilmektedir. Sayılar teorisi, cebirsel geometri, diferansiyel denklemler, olasılık teorisi, numerik analiz, istatistik, matematiksel finans, kombinatorik, matematiksel fizik, geometrik topoloji ve diferansiyel geometri gibi matematiğin en aktif konuları öğretim üyelerimizin araştırma alanları arasındadır, ve öğretim üyelerimiz çalışmalarıyla uluslararası düzeyde bu alanlara katkı yapmaktadırlar.

Bölümümüzde lisans öğrencilerimize çok sağlam bir matematik altyapısı kazandırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Lisans programımız yeterince esnek olup, öğrencilerimize mezuniyet sonrası hedeflerine hazırlanabilmeleri için yeterli serbestlik tanımaktadır. Bu hedef soyut veya uygulamalı matematikte veya başka bir alanda doktora çalışmaları yapmaksa, bu motivasyonu yüksek öğrencilerimizi, matematik araştırmalarına bir an önce kazandırmak amacıyla öğretim üyeleriyle birebir okuma derslerine önem vermekteyiz. Nitekim birçok mezunumuz matematikte veya yakın alanlarda üniversitemizde ve dünyanın en önde gelen üniversitelerinde master ve doktora programlarına devam etmişlerdir.

Benzer şekilde, önceki birçok mezunumuz gibi eğer öğrenci mezuniyetten hemen sonra iş hayatına atılmayı hedefliyorsa, lisans programımızın çok yönlü ve dengeli olduğunu ve Koç Üniversitesi Matematik Bölümü’nde alınan matematik altyapısının iş hayatında, özellikle bankacılık, finans, danışmanlık ve bilişim gibi alanlarda tercih edilen bir lisans eğitimi olduğunu vurgulamak isteriz. Ayrıca, matematik bölümü çift anadal konusunda en popüler bölümler arasında yer almaktadır. Birçok öğrencimiz başka bölümlerle çift anadal yaparken, birçok mühendislik ve ekonomi öğrencisi de matematikle çift anadal yaparak altyapısını zenginleştirmektedir.

Son olarak, doktora programımız yüksek seviyede ve istekli öğrencilerden oluşmakta ve burada alanlarında saygın, dünya standartlarında matematikçi olabilmeleri için öğretim üyelerimizle beraber yoğun bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. Doktora öğrencilerimizi ilerideki meslektaşlarımız ve araştırma ortaklarımız olarak görmekte ve onların araştırmalarını geliştirmeleri için her türlü desteği vermekteyiz.