Fizik, insanın doğayı anlama çabasının temelini oluşturur. Gözlem ve dikkatle yapılan deneyler sonucu oluşturulan fizik yasaları, atomaltı parçacıklardan yıldızlar ve galaksiler gibi astronomik oluşumlara kadar geniş bir alanı kapsar. Fiziğin temel amacı bu yasalar çerçevesinde evren hakkındaki bilgilerimizi zenginleştirmek ve matematiksel formalizme vurgu yapmaktır. Ayrıca fizik; moleküller, katı ve sıvı cisimler ve hatta hayatın kendisi gibi karmaşık sistemlerin incelenmesi ile topluma katkıda bulunur. Gelişmiş teknoloji malzemelerinin tasarımı, yarı iletken araçların üretilmesi, optiksel iletişim sistemlerinin geliştirilmesi gibi alanların hepsi fiziğin uygulama alanlarındandır.

Araştırma Alanları

Bölümümüz hem kuramsal hem de deneysel araştırma alanlarını barındırır. Kuantum fiziği, kütleçekimi, kuantum optiği, matematiksel fizik, süperiletkenlik/süperakışkanlık ve biyofizik alanlarında analitik ve bilgisayar tabanlı hesaplamalar; kuramsal fizik alanında çalışılan araştırma konularındandır.  Deneysel alanda ise fizik bölümü, katıhal lazerleri, opto-elektronik ve mikrofotonik malzeme ve araçları, nano-optik ve metamateryallere odaklanmaktadır. Bölüm, yeterli ölçüde bilgisayar altyapısına sahip olup öğrencilerini bilgisayar kullanma konusunda teşvik etmektedir. 

Lisans Programı

Her sene, az sayıdaki nitelikli öğrenciler tam burslu olarak bölümümüze kabul edilmeye hak kazanır. Koç Üniversitesi’nin geniş tabanlı eğitim felsefesine uygun olarak, bölüm programımız mezun öğrencilerimize temel fizik bilgisi zemini yaratır ve onlara kariyerlerine birçok farklı alanda devam edebilecekleri geniş bir bilgi birikimi edinme olanağı sağlar. Bölüm derslerine ek olarak, her öğrenciye bir öğretim üyesinin araştırma projesi üzerinde yakından çalışabileceği, araştırma yeteneklerini geliştirebileceği bağımsız bir çalışma olanağı sağlanır.

Bölüm programımız esnektir ve matematik, kimya, elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi diğer alanlarla çift anadal yapma imkanı sunar. Diğer bölümlerden öğrenciler de fizik bölümünde çift anadal yapmaya (burs hakkı 5. yıla uzatılarak) veya fizik bölüm programından altı ders tamamlayarak oluşturulan yandal programını tamamlamaya teşvik edilir.

Mezunlarımız

Mezunlarımız, prestijli üniversitelerden fizik veya diğer bağlantılı alanlarda tam burslu olarak yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmektedirler. Bu üniversiteler arasında Boston University, California Institute of Technology, University of Illinois at Urbana Champaign, Rice University, Rutgers University, University of Alberta, University of Central Florida, University of Maryland, University of Iowa, University of Texas A&M ve University of Rochester sayılabilir.