PHYS 101 / GENEL FİZİK I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Co-requsitie: Must be taken with PHYS 101L

Fiziksel nitelikler; doğrusal hareket; iki ya da üç boyutlu hareketler; Newton"un hareket kanunları; iş ve enerji; momentum; korunum kanunları; çarpışmalar; dairesel dinamikler; yer çekimi; periyodik hareket; akışkan hareketi.

PHYS 102 / GENEL FİZİK II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Elektrik yükü ve elektrik alanları; Gauss kanunu; elektrik potansiyeli; dielektrik özellikler; elektrik devreleri; manyetik alan ve manyetik güçler; manyetik alan kaynakları; elektromanyetik indüksiyon; elektromanyetik dalgalar

PHYS 122 / SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN FİZİK
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Vücudun denge ve kararlılık analizi, vücut hareketinin dinamik özellikleri, vücut organlarının esnekliği ve mukavemeti, akışkanlar mekaniği ve kan dolaşım sistemi, vücudun enerji gereksinimi ve sıcaklık denetimi, sinir sisteminin elektriksel özellikleri, ses ve işitme, optik ve görme, elektromanyetik dalgalar ve atomun yapısı, bilgisayarlı x-ışını tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi tıbbi görüntüleme yöntemlerinin fiziği.

PHYS 123 / SAĞLIK BİLİMLERİNDE KLASİK FİZİK
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Vücudun denge ve kararlılık analizi, vücut hareketinin dinamik özellikleri, vücut organlarının esnekliği ve mukavemeti, akışkanlar mekaniği ve kan dolaşım sistemi, merkezkaçla ayrıştırmanın esasları, difüzyon ve Brown devinimi, vücudun enerji gereksinimi ve sıcaklık denetimi, ses ve işitme, Doppler etkisi, ultrason görüntüleme tekniği.

PHYS 124 / SAĞLIK BİLİMLERİNDE MODERN FİZİK
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: PHYS 123

Elektromanyetizma, elektromanyetik dalgalar, optik ve görme, sinir sisteminin elektriksel özellikleri, ışık, atom ve moleküllerin kuantum teorisi, moleküller arası kuvvetler, ışığın madde ile etkileşimi, soğurulma, ışıma, uyarılı ışıma, bilgisayarlı x-ışını tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme ve pozitron salımı tomografisi gibi tıbbi görüntüleme yöntemlerinin fiziği.

PHYS 201 / MEKANİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (PHYS. 101 and MATH. 204) or consent of the instructor

Vektörler ve matrisler. Ortogonal dönüşümler. Mekanik sistemlerin numeric simulasyonları ve animasyonları. Parçacıkların kinematiği ve dinamiği. Newton hareket yasaları.Korunum yasaları. Salınımlar. Merkezcil kuvvetler. Merkezcil bir kuvvet alanında yörüngeler ve saçılma. Gezegen hareketi. Eylemsiz referans sistemleri. Potansiyel teorisi. 2-cisim problemi.

PHYS 203 / ATOMİK VE MOLEKÜLER YAPI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kuantum mekaniği. Sonsuz kuyuda parçacık çözümü. Harmonik salınıcı ve hidrojen atomu. Orbital kavramları. Çok-elektronlu atomların yapısı. Moleküler orbital teorisi. Molekül simetrileri ve grup teorisi. Döngüsel, titreşimsel ve elektronik spektroskopi.

PHYS 205 / GENEL FİZİK III
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: PHYS. 101 or consent of the instructor

Periyodik hareket, akışkanlar mekaniği, mekanik dalgalar, ses ve duyma, sıcaklık ve ısı, maddenin ısıl özellikleri, termodinamiğin birinci kanunu, termodinamiğin ikinci kanunu. Laboratuar çalışmaları.

PHYS 206 / GENEL FİZİK IV
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: PHYS. 102 or consent of the instructor

Işığın doğası ve yayılımı, geometrik optik ve optik araçlar, girişim, kırınım, görecelik kuramı, fotonlar, elektronlar ve atomlar, parçacıkların dalga doğası, kuantum mekaniği, atomik yapı, moleküller ve yoğun madde, nükleer fizik, parçacık fiziği ve kozmoloji. Laboratuar çalışmaları.

PHYS 301 / İSTATİSTİKSEL FİZİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 205 or consent of the instructor

Olasılık teorisi. Entropi. Sıcaklık. Bölüşüm fonksiyonu. Büyük bölüşüm fonksiyonu. Siyah cisim ışıması. Fermi ve Bose istatistikleri. Termodinamik yasaları. Faz geçişleri. Kinetik teori ve taşıma olayları.

PHYS 302 / ELEKTROMANYETİZMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 102 and MATH. 203

Vektör kalkulusu. Elektrostatik. Gauss yasası. Poisson denklemi. Dielektrik malzemeler. Elektrostatik enerji. Sınır-değer problemleri. Magnetostatik. Biot-Savart yasası. Ampere yasası. Manyetik kuvvetler ve malzemeler. Manyetik enerji. Elektromanyetik endüksiyon. Faraday yasası. Maxwell denklemleri. Poynting teoremi.

PHYS 310 / ELEKTRONİK TASARIM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 102 or consent of the instructor

Aktif ve pasif devre elemanları. Güç üreteçleri, ses yükselticileri, radyo alıcıları, sıcaklık düzenleyicileri ve hareket algılayıcıları gibi çeşitli elektriksel ve elektronik aygıtların tasarımı ve yapımı. Elektronik devre tasarımının pratik yönleri. ( Temel elektrik kavramlarının PHYS 102 düzeyinde bilinmesi gereklidir.)

PHYS 311 / İLERİ KLASİK MEKANİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 201 or consent of the instructor

Lineer-olmayan salınımlar. Kaotik sistemlerin nümerik ve görsel incelenmesi. Lineer kararlılık analizi. Varyasyonlar hesabı. Lagrange ve Hamilton dinamikleri. Kanonik dönüşümler ve Hamilton-Jacobi teorisi. Poisson parantezleri. Çok-parçacıklı sistemlerin dinamiği. Katı cisimler dinamiği. Bağlı salınıcılar. Sürekli sistemlerin dinamiği. Özel relativite teorisi.

PHYS 312 / ELEKTROMANYETİZMA II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (PHYS. 302 or ELEC. 206) or consent of the instructor

Maxwell denklemleri. Korunum yasaları. Elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgaların iletkenler ve dielektrikler içerisinde ilerlemesi. İletim hatları. Dalga kılavuzları. Elektromanyetik potansiyeller ve alanlar. Işıma teorisi. Elektrodinamik ve özel relativite teorisi.

PHYS 313 / YARI-İLETKEN FİZİĞİ VE AYGITLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 102 or consent of the instructor

Yarı-iletkenlere giriş: Kristaller. Enerji bandları. Yük taşıyıcıları ve doping. Fermi enerji düzeyi. Taşıyıcıların mobiliteleri ve yaşam süreleri. Optik özellikler. Elektronik aygıtlar: p-n eklemleri. Diyotlar. Transistorlar. Opto-elektronik aygıtlar: LED"ler. Diyot lazerleri. Detektörler.

PHYS 350 / FİZİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fiziğin güncel konuları derinliğine incelenecektir.

PHYS 351 / FİZİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fiziğin güncel konuları derinliğine incelenecektir.

PHYS 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir öğretim üyesinin danışmanlığında ilgi duyulan bir veya bir kaç konu araştırılıp öğrenilecektir. Dönem sonunda rapor hazırlanıp sunum yapılacaktır.

PHYS 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Bir öğretim üyesinin danışmanlığında ilgi duyulan bir veya bir kaç konu araştırılıp öğrenilecektir. Dönem sonunda rapor hazırlanıp sunum yapılacaktır.

PHYS 401 / KUANTUM MEKANİĞİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 206 or CHEM. 103 or consent of the instructor

Dalga fonksiyonu. Schrödinger denkleminin çözümleri: Sonsuz kare potansiyel kuyusu problemi.Harmonik salınıcı. Potansiyel engeli ve tünel olayı. Kuantum mekaniğinin temelleri. İstatistiksel yorum. Hidrojen atomu problemi. Açısal momentum. Spin. Özdeş parçacık sistemleri. Çok-elektronlu atomlar. Katılar. Kuantum istatistiği.

PHYS 402 / KUANTUM MEKANİĞİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 401 or consent of the instructor

Zamandan-bağımsız pertürbasyon teorisi. Hidrojen spektrumunun ince yapısı. Varyasyonel yaklaşıklık. Helyum atomu problemi. WKB kuantumlaması. Zamana-bağlı pertürbasyon teorisi. 2-düzeyli sistemlerde ışıma ve soğurma. Adiyabatik yaklaşıklık ve geometrik faz.

PHYS 403 / KATI HAL FİZİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 301 or consent of the instructor

Kristal yapıları. Ters örgü. Örgü dinamiği ve fononlar. Malzemelerin ısısal özellikleri. Elektron gazı. Fermi-Dirac istatistiği ve Fermi yüzeyi. Enerji bandları teorisi. Yarı-iletken fiziği ve özellikleri. Yarı-iletken aygıtlar.

PHYS 405 / DENEYSEL FİZİK
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: PHYS. 206 or consent of the instructor

Fizikte seçilmiş deneyler. Tek bileşenli veya tümleşik katıhal elektronik aygıtların özellikleri ve elektronik devre uygulamaları. Eşevreli ve eşevresiz elektromanyetik dalgaların modern fizik deneylerine ve günümüz teknolojik uygulamalarında kullanımı, geçirgenlik, soğurma, saçılma ve spektroskopik ölçümler. Laboratuar teknikleri, veri toplama ve inceleme, sonuçların yazılı ve sözlü bildirimi.

PHYS 409 / YOĞUN MADDE FİZİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 203 or consent of the instructor

İstatistiksel mekanik kavramlarına giriş. İstatistiksel termodinamik. Yoğun maddenin yapıya bağlı özellikleri. Dielektrik ve manyetik özellikleri. Kimyasal denge şartları. Taşıma olayları. Normal mod analizi. Yapı ve enerji minimizasyonu. Klasik ve kuantum moleküler simulasyonlar için nümerik yöntemler. Süper-iletkenlik. Süper-akışkanlık.