Profile picture

Alper Kiraz

Prof. Dr.
Fizik

Araştırma Alanları

Optik ve Fotonik , Sıvı damlacık rezonatörleriyle biyolojik ve kimyasal algılama , Enerji fotoniği için yeni sıvı çekirdekli optoakışkan dalga kılavuzlarının geliştirilmesi , Mikrodisk mikro boşluklarıyla gaz algılama , Biyolojik görüntüleme için uygun maliyetli bir eş odaklı mikroskobun geliştirilmesi , Kırmızı kan hücresi reolojisi için yeni optoakışkan yöntemler , Hücrelerdeki faz geçişleri Mikromekanik rezonatörler kullanılarak belirlenen sıvılar

Eğitim

2002,

Doktora, California Üniversitesi, Santa Barbara

2000,

Yüksek Lisans, California Üniversitesi, Santa Barbara

1998,

Lisans, Bilkent Üniversitesi

Ödüller

2009,

FABED Üstün Başarı Ödülü

2008,

TÜBİTAK Teşvik Ödülü

2006,

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü

1993,

İhsan Doğramacı Vakfı Ödülü

Bağlantılar

Kişisel Web Sitesi