Yeni Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Okutmanı Billur Çelebi ErginBillur Çelebi Ergin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’müze Okutman olarak katıldı. Dr. Çelebi Ergin’in yaptığı araştırma çalışmalarının kısa bir özeti aşağıda kendi kaleminden verilmektedir.

2017 yılında Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne okutman olarak katıldım. Doktoramı biyolojik oşinografi alanında Old Dominion Üniversitesi’nde Okyanus, Yer ve Atmosfer Bilimleri bölümünde tamamladım. Araştırma alanım sucul fotosentez olup, özellikle iklim değişikliğinin (küresel ısınma ve okyanusların asitlenmesinin) kıyısal ekosistemlerdeki etki mekanizmasını anlamaya ve tayin eden yöntemler geliştirmeye odaklanmaktayım. Değişen çevresel koşullar altında, fotosentetik reaksiyonlar ve büyüme arasındaki denge mekanizmalarının anlaşılması karbon metabolizmasının modellenmesine olanak sağlayarak sucul organizmaların gelecek koşullardaki ekolojik performansını tayin etmeye yardım edebilecektir.